HemOlja

Olja

Återköp av aktier i Tethys Oil

Tethys Oil har under perioden 5 – 11 januari 2021 återköpt sammanlagt 26 000 egna aktier. Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 11 december 2020, genomförs...

Tethys Oil tecknar avtal om utfarmning i Block 49 onshore Oman

Tethys Oil, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Montasar Ltd (”Tethys”), har tecknat avtal med EOG Resources Oman Block 49 Limited (“EOG”), ett helägt...

Preem ser positivt på regeringsens förslag om långsiktiga nivåer för reduktionsplikten

Att regeringen och samarbetspartierna äntligen föreslår långsiktiga nivåer till 2030 är välkommet då det ger oss som drivmedelsproducent en förutsägbarhet i omställningen från fossil...

Oljepriset sjunker

Oljepriset fortsätter att backa för femte dagen i rad och Brent-oljan hamnade under 40-dollarstrecket för första gången sedan i juni. Med en nedgång på...

Tethys Oils – Produktionsuppdatering för augusti

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2020 till 334 812 fat...

Norska oljefonden rensar ut i portföljen

Den norska centralbankens styrelse har beslutat att utesluta tre aktier från den norska oljefondens portfölj. Det handlar om tre företag där styrelsen ser en...

Fjärrvärmeleveranserna ökade kraftigt under 2021

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2021. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan...

Svenska kraftnät sänker transmissionsnättariffen under 2022

Svenska kraftnät sänker effektavgiften i transmissionsnätstariffen från och med den 1 augusti 2022. Bakgrunden är det stora inflödet av kapacitetsavgifter som Svenska kraftnät har...

Varmt väder och sjunkande spotpriser

Systempriset minskade med 22 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 24 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset...

Strypt el från Ryssland pressar elpriser uppåt

Rysk elexport till Finland och Baltikum har avbrutits som en konsekvens av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För svenskt vidkommande innebär det en press uppåt...

Åter stigande systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 93 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 38 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning