HemNyhet

Nyhet

Upp till 0,75 kr i stöd genom flaskhalsintäkter

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till stöd för näringsidkare och juridiska personer Den 4 januari ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen...

Elmarknaden just nu: Sparande håller ner elpriserna under jul och nyår

Elpriserna i december började på skyhöga nivåer vilket märktes i hela landet. Kyla, lägre produktion av vind- och kärnkraft tillsammans med isläggningen i flera...

Läget på Elmarknaden: Ökad elanvändning och minskad produktion.

  Jämfört med föregående vecka ökade systempriset med 68 procent och landade på veckomedlet 299,4 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med...

Nästa smäll: Elskatten höjs nio procent

I dag ligger energiskatten på el på 36,0 öre per kWh. Efter årsskiftet blir skatten 39,2 öre, enligt regeringens förordning om omräknat belopp på...

Tuff inledning i December

Elmarknaden just nu: December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris. Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el...

Så mycket kommer vindkraftens utbyggnad 2022–2025 pressa priset

  Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 37 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i...

European Energy driftsätter vindparken i Kingebol – och presenterar planer på en solpark i samma område

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls kommun. Alla tester är klara och de sex vindkraftverken producerar ny grön el som...

Grönt ljus för Sveriges största solcellsanäggning

Mark- och miljödomstolen i Växjö har idag gett sitt godkännande till European Energys solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Beskedet innebär att Länsstyrelsen Skånes tidigare...

Längre tid för anslutning efter nya solpanelrekord

Intresset från privatkunder att ansluta solel till elnätet slår alla rekord. E.ON förutspår upp emot 30 000 föranmälningar i år, att jämföras med 11...

Sveriges nya stadsdelar sänker energibehovet med 75 procent

”Om vi bygger nya stadsdelar rätt från början kan vi få en befolkning som mår bättre och är mer engagerade. Dessutom med 75 procent...

Över 300 000 villaägare planerar att investera i solpaneler i år – ökning med 70%

17% procent av Sveriges husägare vill installera solpaneler under det kommande året. Det är en ökning med hela 70% procent jämfört med 2021, visar...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning