ads

VÅRA KRÖNIKÖRER

Nedan är några av alla de krönikörer som skriver åt oss, vill du bli en av dem? Skriv till info@aktuellenergi.se

GöteborgEnergi

Göteborg Energi är ett energibolag i Västsverige som säljer och distribuerar elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, bredband med mera. Bolaget är helägt av Göteborg Stadshus AB, det vill säga Göteborgs kommun

OKQ8

OK-Q8 AB är ett av Sveriges största drivmedelsföretag. 2012 gick OK-Q8 AB i Sverige och Q8 Danmark A/S samman och bildade OKQ8 Scandinavia. Företaget ägs till hälften av OK Ekonomisk förening och till hälften av Kuwait Petroleum International. Den svenska verksamheten omfattar ca 740 stationer.

Ellevio AB

Ellevio AB är ett svenskt elnätsföretag med ett monopol som omfattar cirka 960 000 kunder. Företaget bildades 2015 genom att överta elnätsverksamheten från Fortum i Sverige. Ellevio har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet

GODEL

Det finns en sak som alla elbolag måste göra: sälja el. Så det gör vi. Att vi bara säljer förnybar el som är märkt med Bra Miljöval och att vartenda korvöre av vår vinst går till organisationer som arbetar med att save the world – det är en annan femma. Fast en rätt enkel femma. Det funkar så här: du försöker komma ihåg elräkningen, vi för över vinsten till våra partnerorganisationer som är proffs på att laga planeten. Easy peasy. Hittills har vi genererat över 54 miljoner kronor till Läkare utan gränser, Barncancerfonden, Naturskyddsföreningen och ännu fler. Vid sidan av detta investerar vi i klimatet. Bland annat genom att binda 110 procent av utsläppen av växthusgaser som genereras i vår värdekedja. Ganska good om vi får säga det själva och det bestämde vi precis att vi får.

KRAFTRINGEN

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Det gör vi genom att ta ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt, bland annat genom att fokusera på lokala energilösningar. Ett exempel är vår produktion av el och fjärrvärme som blev helt fossilbränslefri under 2018.

ÖresundsKraft

Öresundskraft är ett svenskt energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs kommun. Kärnverksamheten är försäljning och distribution av energi samt försäljning av bredband och servicetjänster till konsumenter och näringsidkare. Öresundskraft äger elnätet och stadsnätet i Helsingborg

SvenskVindenergi

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Våra medlemmar är bland annat kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen

EnergiKontor Sydost

Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

SolKompaniet

Solkompaniet startades 2010 av Lars Hedström och Petter Sjöström, som hade arbetat med solel sedan 2002. Till en början gjorde vi förstudier och byggde mindre solanläggningar till fastighetsägare som ville prova den nya tekniken. Våra kunder som byggde tidigt har utvärderat och konstaterat att solel är ett väldigt smart sätt att använda sina tak. Och solel har blivit en del i deras arbete att sänka sina driftkostnader och en viktig del i hållbarhetsarbetet. Deras lokalhyresgäster frågar allt oftare över om det finns solceller på byggnaden där de hyr sina lokaler.