Ny process förbättrar klimatprestandan för bioolja som drivmedelsråvara

  Syrefattig bioolja framställt från skogsrester är det fossilfria alternativet till råolja för produktion av drop in-drivmedel. Ny forskning jämför fyra processvägar som avlägsnar syret med hjälp av vätgas. En av processerna utklassar de övriga...

Elektrifiering av bioraffinaderier ger flerfaldig produktionsökning

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn. I dagens produktion av biodrivmedel hamnar endast 25-50 procent av...

Energiföretagen förklarar: SMR – funktion och framtid

Många pratar om SMR - ny kärnteknik i form av små modulära reaktorer. Men vad är SMR; hur skiljer de sig mot dagens reaktorer och hur ser dess framtid ut? Finns det möjlighet att...

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till kritik av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp från transporter. Sverige är överlägset bäst på att minska de klimatskadliga utsläppen från transportsektorn, visar...

En el-omställning för hela samhället i Sveg

Att möta behovet av en utbyggd laddinfrastruktur kommer att ändra hela samhällsbilden i Sveg. Det menar Per Palage som är samordnare av trafik och infrastruktur i Härjedalens kommun. Med sina ungefär 3 000 invånare är Sveg...

Nya vägar framåt mot hållbara samhällen

Nu presenteras idéer om hur framtidens hållbara samhällen i Norrbotten och Västerbotten kan se ut. Sex kommuner har i samarbete med kreativa team utvecklat visioner för hur samhällena skulle kunna utvecklas i en hållbar...

AI kan hjälpa till att skapa grön el

  Med hjälp av artificiell intelligens kan dyr och tidskrävande forskning gå betydligt snabbare. Det kan bidra till att göra framställningen av grön energi billigare. I en ny studie visar forskaren Lindsay Merte hur man...

Analys: Krigets effekter på det europeiska energisystemet

Olje- och gasledningar mellan länder är en viktig del i Europas nuvarande energisystem. Hela artikeln nedan är från Energiforsk Sedan krigsutbrottet 24 februari har ökande priser på el och bränsle fortsatt uppåt. Detta har tillsammans med...

Poppelodling kan ge stora mängder biomassa

Svensk storskalig poppelodling kan generera ett kraftigt tillskott av inhemsk biomassa till biodrivmedelsproduktion. Nu har de geografiska, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att utnyttja potentialen kartlagts. I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla...

Nydanande teknik gör vattenkraften bättre än ny

Vattenfall och Magstrom samarbetar om ny teknik i Porjus och Boden. Magnetisk balansering banar väg för ett helt nytt sätt att se på investeringar och underhåll inom vattenkraftsindustrin. Ny teknik förlänger livslängden med upp...