Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på en och samma infrastruktur, till exempel vägar, nätanslutningar, transformatorstatione och...

Kinesisk femårsplan fokuserar på energisäkerhet

Den fjortonde kinesiska femårsplanen sätter upp ett mål om 20 GW ny kärnkraft till 2025. Samtidigt ger man grönt ljus för konstruktion av fem nya reaktorer och kinesiska CNNC presenterar en ny reaktortyp, Hualong...

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge för att ta sig an dessa möjligheter och minska både...

Stort genombrott för ”viktlös” energilagring

Forskare på Chalmers har i experimentella studier tillverkat ett strukturellt batteri som är tio gånger bättre än alla tidigare. Det innehåller kolfiber som parallellt fungerar som elektrod, strömledare och bärande material. Batteriet öppnar dörren...

Studsvik – internationell hubb för kärnteknik

Strax utanför Nyköping och tio mil söder om Stockholm finner man Atomvägen och Kärnkraftens väg. Här, vid Östersjöns kust, ligger Studsvik. Grundat redan 1947 som helstatliga AB Atomenergi, eller Atombolaget, har Studsvik en lång...

Fukushima tio år senare

Tio år har gått sedan kärnkraftsolyckan vid Fukushima Daiichi. Efteråt utlöstes en lång kedja av händelser runt hela världen. Nu höjs röster för att snabbare återstarta de japanska reaktorer som fortfarande är avställda.  Eftermiddag, den...

”Elektrifieringspakten” har initierats av Stockholms Stad

Möjligheterna och de tuffa, men inspirerande utmaningarna kring elektrifieringen av fordonsparken i huvudstaden diskuterades vid ett digitalt seminarium den 10 mars arrangerat av Stockholms Handelskammare. Målet är att uppnå fossilfria transporter och personbilstrafik till...

Vad är syntetisk svängmassa?

Med energiomställningen ändras förutsättningarna att balansera kraftsystemet. Våra lösningar för att hantera den nya produktionsmixen utvecklas nu i hög takt. Då är det viktigt att vi menar samma sak när vi diskuterar. Forskning på...

Är verkligen 23 av 24 biobränslen ohållbara?

I slutet av förra veckan spreds plötsligt nyheten att EU-kommissionen kommit fram till att 23 av 24 exempel på biobränslen är ohållbara, både när det gäller klimat och biodiversitet. Nyheten har spritts på olika...

Renässans för kärnkraften

  Efter en annorlunda start på decenniet ser både kärnkraft och kärnteknik ut att växa inom flera olika segment. Trots utmaningarna har två nya kärnkraftsländer tillkommit. Blir 2020-talet en ny chans till renässans för kärnkraften? År...