Ett elsystem för elfordon

En omfattande elektrifiering av den svenska fordonsflottan ställer i sin tur krav på en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen samt att detta sker i samklang med elsystemets leveransförmåga och elnätens möjligheter att hantera höga och...

Janusgrafen öppnar dörren till hållbara batterier

Natrium är en av världens vanligaste metaller och huvudingrediens i såväl havsvatten som bordssalt. I framtiden kan natriumjoner även vara en del av en hållbar batterilösning. Med hjälp av en ny typ av grafen...

Chalmers tar fram nytt isoleringsmaterial som effektiviserar eldistributionen

Högspända likströmskablar spelar en viktig roll för energiförsörjningen när en stor del av produktionen sker långt från användarna. Ny forskning från Chalmers förbättrar kablarnas egenskaper. Detta tack vare ett nytt isoleringsmaterial där ledningsförmågan är...

Världens första laddbara cementbaserade batteri

Tänk dig hela tio- eller tjugovåningshus som lagrar energi som i ett gigantiskt batteri. Denna vision mycket väl kan bli verklighet då forskare på Chalmers lyckats med något unikt – att utveckla ett återuppladdningsbart...

Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på en och samma infrastruktur, till exempel vägar, nätanslutningar, transformatorstatione och...

Kinesisk femårsplan fokuserar på energisäkerhet

Den fjortonde kinesiska femårsplanen sätter upp ett mål om 20 GW ny kärnkraft till 2025. Samtidigt ger man grönt ljus för konstruktion av fem nya reaktorer och kinesiska CNNC presenterar en ny reaktortyp, Hualong...

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge för att ta sig an dessa möjligheter och minska både...

Stort genombrott för ”viktlös” energilagring

Forskare på Chalmers har i experimentella studier tillverkat ett strukturellt batteri som är tio gånger bättre än alla tidigare. Det innehåller kolfiber som parallellt fungerar som elektrod, strömledare och bärande material. Batteriet öppnar dörren...

Studsvik – internationell hubb för kärnteknik

Strax utanför Nyköping och tio mil söder om Stockholm finner man Atomvägen och Kärnkraftens väg. Här, vid Östersjöns kust, ligger Studsvik. Grundat redan 1947 som helstatliga AB Atomenergi, eller Atombolaget, har Studsvik en lång...

Fukushima tio år senare

Tio år har gått sedan kärnkraftsolyckan vid Fukushima Daiichi. Efteråt utlöstes en lång kedja av händelser runt hela världen. Nu höjs röster för att snabbare återstarta de japanska reaktorer som fortfarande är avställda.  Eftermiddag, den...