Sverigepriser på el – funkar det?

Mot bakgrund av de höga elpriserna lyfts från olika håll krav på förändringar i marknadsmodellen och inte minst kring hur priset beräknas. Energiföretagen har stor förståelse för den oro och de konsekvenser som högre...

Mothandel och omdirigering höjer kapaciteten

Genom mothandel och omdirigering har Svenska kraftnät ökat överföringskapaciteten mellan elområde SE2 och SE3 med i medeltal 81 MW i december och med 160 MW i januari. Här förklarar vi på en övergripande nivå...

Så skall vi lösa elektrifieringen av transporter

Nationell samordning behövs för effektiv elektrifiering av vägtransporter Skiftet till en eldriven fordonsflotta har fått upp farten och nådde i slutet på året rekordnivåer. Trots att antalet laddningspunkter ökar i snabb takt ser Energimyndigheten och...

Samordnade revisioner av kärnkraftverken ger ökad tillgänglighet.

  Kärnkraftens stora betydelse för elproduktionen är ett viktigt skäl att samordna årliga revisionsavställningar för att på så sätt minska det samtidiga produktionsbortfallet. Men vem skall hålla i taktpinnen? De sex kommersiella svenska kärnkraftsreaktorerna stängs av...

Katastrofen: Sveriges elbehov kan dubblas redan till år 2035

Idag överlämnas den första myndighetsgemensamma uppföljningen av samhällets elektrifiering till Regeringskansliet. I rapporten analyseras bland annat Sveriges framtida elbehov. I det högsta spannet ökar årsbehovet till 280 TWh redan 2035 för att nå 370...

IKEM: Cementadomen löser inte ett enda problem

Cementa får tillstånd att bryta kalk, men problematiken kring tillståndsprocesserna kvarstår. Regeringen måste skyndsamt reformera miljöbalken. Idag kom domen. Cementa beviljas av mark- och miljödomstolen tillstånd att bryta kalk i ytterligare fyra år. – Utgången är...

Ei har följt upp nio åtgärder för en förbättrad elmarknad

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat rapporten Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion till regeringen. Rapporten följer upp Ei:s nio föreslagna åtgärder med syfte att utreda hur arbetet med genomförandet går...

31 projekt för minskad elanvändning i Sverige

Vinnova och Energimyndigheten ger stöd till 31 projekt som inom ett år ska minska elanvändning och flytta den till rätt tider på dygnet. Bland lösningarna finns reducering av effekttoppar i kommunala storkök och i...

Nio av tio svenskar vill aktivt spara el i vinter

87 procent av svenskarna planerar att minska sin elförbrukning i vinter. Majoriteten gör det för att kunna spara pengar men många motiveras även av miljö- och klimatfrågan. Men man vill inte duscha kallare eller...

Vattenfall – Storbolagen bör gå först i ledet för omställningen

  ”Från ord till handling – så skulle jag vilja förklara skillnaden mellan COP 26 i Glasgow för ett år sedan och COP 27.” Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld var på plats vid FNs miljökonferens i...