Fusionsreaktorn slår rekord

Under ett fem sekunder långt experiment producerades 59 MJ fusionsvärme i fusionsreaktorn JET. Betyder det att fusionen som energikälla är inom räckhåll? Vi frågar biträdande professor Pär Strand. 2 maj 2022 I en fusionsreaktor är...

Får elen benämnas som grön även om den inte är det?

”Vi säljer endast grön energi” står det på bussen framför. Hur tänker jag som vanlig konsument efter det budskapet? Sannolikheten att man tror att man endast får hållbar och förnöjbar el i trådarna. Merparten...

El, vägar, järnvägar och vatten – det viktiga underhållet skjuts på framtiden

En färsk rapport från analys- och teknikkonsultbolaget WSP visar att Sverige under lång tid skjutit viktiga underhållsinvesteringar på framtiden. Sverige har aldrig lagt så lite pengar på underhåll som vi gör idag. Framför allt...

Fakta: Sveriges import av naturgas

Sveriges direkta beroende av rysk energi är mindre än hos många andra europeiska länder. Därför är Sverige generellt bättre rustat för att möta konsekvenserna av en omställning bort från fossil rysk energi. Samtidigt har...

ACER får avgöra om Svenska kraftnät ska få undantag från 70-procentsregeln

  Den 6 oktober 2021 ansökte Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen (Ei) om undantag från kravet i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 om att alltid tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapaciteten för marknadsaktörer. Undantagen omfattar år 2022 och gäller...

Klimatsmart och kostnadseffektivt med biodrivmedel för framtidens flyg och sjöfart

Flygets och sjöfartens drivmedelsanvändning spelar en nyckelroll för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och introduktionen av förnybara alternativ behöver accelerera. Forskare har analyserat vilka förnybara drivmedel som blir mest effektiva för flyg och sjöfart i...

infångat kol kan öka framtida produktion av drivmedel

Nyckeln till en ökad biodrivmedelsproduktion från skogens restströmmar är att satsa på tekniker som fångar och tar vara på mer av kolet i råvaran. I en ny forskningsstudie undersöks 14 befintliga tekniker för produktion av...

Så kan SMR bli framtiden för kärnkraften

Små modulära reaktorer, så kallade SMR:er, blir allt tydligare ett alternativ inom kärnkraften. Vilka är fördelarna? Hur ser utvecklingen ut? Hur kan de användas? Av Mattias Dahlström - Vattenfall I den pågående diskussionen kring framtidens kärnkraft...

Vätgas som energilager

Vätgas är en populär och omtalad teknik, inte minst för att det finns stora förhoppningar om att den kan bidra till att minska samhällets beroende av fossila bränslen. Men hur kan man använda vätgas...

Explosionsartad ökning av installerade solcellsanläggningar

Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020. Vid slutet av 2021 fanns det därmed 92...