31 projekt för minskad elanvändning i Sverige

Vinnova och Energimyndigheten ger stöd till 31 projekt som inom ett år ska minska elanvändning och flytta den till rätt tider på dygnet. Bland lösningarna finns reducering av effekttoppar i kommunala storkök och i...

Nio av tio svenskar vill aktivt spara el i vinter

87 procent av svenskarna planerar att minska sin elförbrukning i vinter. Majoriteten gör det för att kunna spara pengar men många motiveras även av miljö- och klimatfrågan. Men man vill inte duscha kallare eller...

Vattenfall – Storbolagen bör gå först i ledet för omställningen

  ”Från ord till handling – så skulle jag vilja förklara skillnaden mellan COP 26 i Glasgow för ett år sedan och COP 27.” Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld var på plats vid FNs miljökonferens i...

7,6 procent minskad elförbrukning i oktober

  Förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare visar på en tydlig minskning i oktober jämfört med ett år tidigare. Med hänsyn till det milda vädret nu i höst – temperaturkorrigerat –...

Här är budgetsatsningarna för att bemöta energikrisen

  Sverige befinner sig i en energikris samtidigt som det krävs en ökad elproduktion för att klara elektrifieringen. Därför föreslår regeringen flera budgetsatsningar för att stärka energiförsörjningen. Energieffektivisering av småhus Energipriserna är, och har varit, exceptionellt höga....

Driftchefen om vintern: ”Vi är i ett känsligare läge”

När vintern närmar sig visar Svenska kraftnäts analyser att det finns cirka 30 timmar som Sverige inte kommer att vara självförsörjande på el. Det brukar inte vara ett problem, eftersom vi normalt kan importera...

Striden pågår om Zaporizjzja

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har det pågått militär aktivitet runt kärnkraftverket Zaporizjzja. Vad har hänt och kan det ha effekter på Sverige? Vi frågar Peder Kock, på Strålsäkerhetsmyndigheten. Kort efter Rysslands invasion 24 februari...

Svenska kraftnät undersöker åtgärder som kan dämpa elpriserna

Svenska kraftnät har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten att upphandla förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige, med mål att motverka exceptionellt höga elkostnader. Det pågår ett intensivt arbete inom Svenska kraftnät för att...

Stora möjligheter till reducerade energikostnader genom ökad användarflexibilitet

Det finns stora möjligheter att spara både pengar och koldioxidutsläpp genom att uppmuntra en ökad användarflexibilitet av el, värme och kyla samt ökat tillvaratagande av låggradig spillvärme. Det är en av slutsatserna från den...

Tungt beslut för Svenska Kraftnät, ACR avslår ansökan

ACER avslår Svenska kraftnäts begäran om undantag från 70-procentsregeln för det öst-västliga flödet ACER* har beslutat att avslå Svenska kraftnäts begäran om undantag från 70-procentsregeln. Det ansökta undantaget gäller för det öst-västliga flödet, alltså sammanlänkningarna...