Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga vattenflöden i älvar, bifloder och mindre vattendrag i delar av Värmland och Dalarna, håller nu...

Rapport om regeringsuppdrag avseende stödtjänster inlämnad till regeringen

Svenska kraftnät har den 15 oktober slutredovisat regeringsuppdrag om stödtjänster till Infrastrukturdepartementet. Redovisningen gjordes genom en rapport, Stödtjänster och avhjälpande åtgärder i ett energisystem under...

Privatkunder slipper höjt fjärrvärmepris

Ingen höjning av fjärrvärmepriset under 2022 för privatkunder och en mycket liten justering för företagskunder. Det är resultatet av prisdialogen om 2022 års fjärrvärmepris. Prisdialogen...

Så ska gasbilsägare kompenseras för extrakostnad vid besiktning

Transportstyrelsen har tagit fram förslag på hur gasbilsägare ska ersättas för merkostnader i samband med besiktning. Förslaget ingår i ett uppdrag som nu överlämnats...

Ny rapport: Styrmedel för nya biodrivmedel

Behövs nya styrmedel för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel och i så fall vilka? Dessa frågor har Energimyndigheten analyserat i rapporten Styrmedel...

Utredning av krav om minsta rotationsenergi överlämnat till Ei

Svenska kraftnäts undersökning om krav på minsta tröghet för hantering av dynamisk stabilitet har överlämnats till Energimarknadsinspektionen (Ei). Svenska kraftnät har gemensamt med övriga systemoperatörer...

Barnfamiljer och boende på mindre orter har mest att tjäna på elbil

Frekvent körning lämpar sig bra för elbil. Trots det är det fortfarande i storstäder, där man kör minst frekvent jämfört med övriga landet, som...

Vattenfall förbjuder deponering av vindturbinblad med målet om fullständig återvinning 2030

Vattenfall har satt ett antal ambitiösa mål för hanteringen av uttjänta vindturbinblad med ett beslut om att omedelbart förbinda sig till ett förbud av...

Höganäs Energi inleder samarbete med AddBrain AB

AddBrain AB är ett Helsingborgsbaserat företag som levererar driftpartnertjänster till fastighetsägare. Genom ett samarbete med Höganäs Energi ser båda företagen att de tillsammans kan...

Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Vattenfall och AstaReal utökar sitt samarbete genom ett omfattande energiavtal för att bland annat återvinna överskottsvärme från AstaReals algodling. Värmebehovet hos 2 500 nya...

Som första lokalnätbolag ansluter E.ON till Stockholms flexibla effektmarknad

E.ON har tecknat avtal om att ingå i sthlmflex och därmed bidra till att utveckla marknaden för flexibilitetstjänster i Storstockholm. Målet är att motverka...

Elprisprognos oktober – elpriset fortsätter stiga, kan bli en dyr höst

Efter en sommar med rekordhöga elpriser har spotpriset på rörlig el fortsatt öka även under september i elområde 3 och 4. Orsakerna är bland...

Sverige har Europas högsta dieselpris: Regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir...

Personnytt

Gasum VD byts ut

Gasums vd Johanna Lamminen lämnar bolaget. Bolagets styrelse utsåg den 1 september 2021 tillfälligt den nuvarande CFO Kai Laitinen till VD för Gasum. Ansökningsprocessen...

Krönika

Vindkraften en viktig del att klara ökat elbehov

I slutet av maj publicerade Svenska Kraftnät en ny rapport. De scenarier som presenteras där visar att elanvändningen i Sverige kan bli dubbelt så...

Elbilar och solceller

Analyser/Längre läsning

Så har höstfloden betydelse för elpriset

Vårfloden är ett begrepp som den som intresserar sig för elpriserna nog känner till. Men vi har även en höstflod som har betydelse för...

Ett elsystem för elfordon

En omfattande elektrifiering av den svenska fordonsflottan ställer i sin tur krav på en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen samt att detta sker i samklang...

Janusgrafen öppnar dörren till hållbara batterier

Natrium är en av världens vanligaste metaller och huvudingrediens i såväl havsvatten som bordssalt. I framtiden kan natriumjoner även vara en del av en...

Annons

Förnybar energi

Batteridriven elbilsladdare ska hjälpa storstäder med kapacitetsbrist

Den snabba elektrifieringen kan komma att innebära att storstädernas elnät periodvis blir överbelastade, vilket skulle drabba elbilsägare som inte kan ladda sina bilar. Nu...

Kraftbolagen berättar

Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga vattenflöden i älvar, bifloder och mindre vattendrag i delar av Värmland och Dalarna, håller nu...

Privatkunder slipper höjt fjärrvärmepris

Ingen höjning av fjärrvärmepriset under 2022 för privatkunder och en mycket liten justering för företagskunder. Det är resultatet av prisdialogen om 2022 års fjärrvärmepris. Prisdialogen...

Ny rapport: Styrmedel för nya biodrivmedel

Behövs nya styrmedel för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel och i så fall vilka? Dessa frågor har Energimyndigheten analyserat i rapporten Styrmedel...