Produktion och användning av biogas ökade 2021

Produktionen av biogas i Sverige 2021 ökade med cirka 5 procent, året innan var ökningen 2,4 procent. Den största ökningen kommer från samrötningsanläggningar och...

Resultat från granskning av spänningskvaliteten i elnäten

  Under 2022 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 30 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu...

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet väntas varje år producera...

Alelion får största ordern hittills – värd cirka 130 miljoner

Alelion har fått en stororder på högspänningsbatterisystem från en befintlig europeisk kund.Ordern är värd ca 130 MSEK och kommer att levereras under Q1 –...

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen med upp till 15 procent

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar. –...

Tredubblat intresse för anslutning till fjärrvärmenätet

Till följd av situationen på energimarknaden ser vi på Kraftringen nu ett kraftigt ökat intresse för anslutning till fjärrvärme. Fjärrvärmens fortsatta stabila prisbild och...

Svenska kraftnät redogör för ytterligare åtgärder som ökar överföringskapaciteten

  I rapporten Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten, kortsiktiga åtgärder, kvartal 3, 2022, beskriver Svenska kraftnät åtgärder som påverkar handelskapaciteten den kommande treårsperioden....

SVK nu klara med nivån inför nästa års transmissionsnätstariff

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt nivån för nästa års transmissionsnätstariff samt avgift till balansansvariga parter. De nya nivåerna införs från den 1 januari 2023. Effektavgiften,...

Förnybara kraftkällor i pilot för stödtjänster för balansen i kraftsystemet

Vindkraft och solkraft beskrivs ofta som ett problem i och med att produktionen är väderberoende. Men de kan bidra till lösningen på det egna...

Göteborg Energi och Mölndal Energi i samarbete kring flexibla elnät

Förra vintern startade Effekthandel Väst, en lokal marknadsplats för effekt med syfte att frigöra kapacitet i det lokala elnätet. Inför vintersäsongen 2022/2023 utökas nu...

Energiåtervinningen ökar i Trollhättan

Solör Bioenergi Recycling i Trollhättan, som är en del av Solör Bioenergy Group, växer på den internationella marknaden då en ny kund från Irland...

Resultatet klart från granskning av spänningskvaliteten i elnäten

  Under 2022 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 30 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu...

Fortsatt sjunkande systempriser.

Systempriset sjönk med 44 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 202, 7 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk under veckan...

Personnytt

Robert Johansson blir ny VD för Energiservice

Robert Johansson blir ny VD för Energiservice. Energiservice, som ägs av Skellefteå Kraft, tillhandahåller underhållstjänster till företag inom vindkraft, vattenkraft, kraft- och fjärrvärme, industri...

Krönika

En rimlig vinter för elkunderna och långsiktiga satsningar för en hållbar energiutveckling

Under valrörelsens slutskede har debatten om skenande elpriser och elproduktion dominerat debatten och genererat en flod av partipolitiska utspel. Det är viktiga, aktuella frågor som...

Analyser/Längre läsning

Resultat från granskning av spänningskvaliteten i elnäten

  Under 2022 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 30 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu...

Svenska kraftnät redogör för ytterligare åtgärder som ökar överföringskapaciteten

  I rapporten Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten, kortsiktiga åtgärder, kvartal 3, 2022, beskriver Svenska kraftnät åtgärder som påverkar handelskapaciteten den kommande treårsperioden....

Resultatet klart från granskning av spänningskvaliteten i elnäten

  Under 2022 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 30 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu...

Annons

Förnybar energi

Kraftbolagen berättar

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet väntas varje år producera...

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen med upp till 15 procent

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar. –...

Förnybara kraftkällor i pilot för stödtjänster för balansen i kraftsystemet

Vindkraft och solkraft beskrivs ofta som ett problem i och med att produktionen är väderberoende. Men de kan bidra till lösningen på det egna...
mx player for pc