Skövde Energi lanserar ny lösning med batterilager för publik snabbladdning av elbilar

  Tillsammans med Toveks Bil, Holmgrens Bil, Bravida och MVS lanserar nu Skövde Energi batterilager för publik snabbladdning med högre effekt för elbilar i Skövde. -...

Trendbrott, biodrivmedlet RME100 sjunker i pris

Att bränslenotan stigit kraftigt efter 2022 har inte undgått någon. Nu ser vi ett kraftigt trendbrott. Ecobränsle RME har den här veckan ett pris...

Svenska kraftnät ser över villkoren för anslutningar till transmissionsnätet

Idag gäller principen att ansökningarna om anslutning och utökat abonnemang hanteras i den ordning de kommer in. Svenska kraftnät undersöker nu på uppdrag av...

Elektrifiering av bioraffinaderier ger flerfaldig produktionsökning

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn....

Fjärrvärmeleveranserna ökade kraftigt under 2021

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2021. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan...

Svenska kraftnät sänker transmissionsnättariffen under 2022

Svenska kraftnät sänker effektavgiften i transmissionsnätstariffen från och med den 1 augusti 2022. Bakgrunden är det stora inflödet av kapacitetsavgifter som Svenska kraftnät har...

Sveriges största publika laddstation för lastbilar invigd

Den 14 juni invigde Öresundskraft och Volvo Truck Center sin gemensamma laddstation på Ättekulla-området i Helsingborg. Invigningen skedde från H22 Arenas huvudscen av Stefan...

E.ON och Mer Sverige ingår samarbete för elbilsladdning

Elbilsförare som är laddkunder hos E.ON eller Mer Sverige kommer från och med den 21 juni 2022 kunna ladda sina elbilar vid båda bolagens...

Klart med ännu en megaanslutning

E.ON och Renewable Power Capital, RPC, har slutit avtal om elanslutning till fyra vindkraftparker i Sollefteå och Kramfors kommuner. Anslutningsavtalet omfattar upp till 561...

Varmt väder och sjunkande spotpriser

Systempriset minskade med 22 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 24 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset...

Världens första bränslecelldumper – ett resultat av svensk forskning

Världens första utsläppsfria bränslecelldumper är här. Idag presenterar Volvo Construction Equipment sin konceptmaskin Volvo HX04, en ramstyrd dumper som drivs med hjälp av grönt...

Azelio har utsett chefer för samtliga målmarknader

Azelio har utnämnt Hans Svanbom till regionchef för USA. Hans som varit anställd i bolaget sedan 2021, har en lång bakgrund från IT och...

Vattenfall redo för effekthöjning av kärnkraftsreaktorn Forsmark 1

Att öka produktionen från en befintlig kärnkraftsreaktor är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka den planerbara elproduktionen. Vattenfall har förberett en ökning av...

Personnytt

Lindehejd ny vd för Gotlands Energi

Oskar Lindehejd har utsetts till ny vd för Gotlands Energi AB (Geab) från den 1 september 2022. Oskar kommer närmast från en roll som...

Krönika

Walk the talk i hållbarhetsarbetet

Hållbart företagande blir allt viktigare. Inte bara ur ett etiskt och miljömässigt perspektiv, utan också för att hållbara företag går bättre. I takt med...

Kriget mot klockan

Analyser/Längre läsning

Elektrifiering av bioraffinaderier ger flerfaldig produktionsökning

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn....

Energiföretagen förklarar: SMR – funktion och framtid

Många pratar om SMR - ny kärnteknik i form av små modulära reaktorer. Men vad är SMR; hur skiljer de sig mot dagens reaktorer...

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till kritik av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp från transporter. Sverige är överlägset...

Annons

Förnybar energi

Klart med ännu en megaanslutning

E.ON och Renewable Power Capital, RPC, har slutit avtal om elanslutning till fyra vindkraftparker i Sollefteå och Kramfors kommuner. Anslutningsavtalet omfattar upp till 561...

Kraftbolagen berättar

Svenska kraftnät ser över villkoren för anslutningar till transmissionsnätet

Idag gäller principen att ansökningarna om anslutning och utökat abonnemang hanteras i den ordning de kommer in. Svenska kraftnät undersöker nu på uppdrag av...

Svenska kraftnät sänker transmissionsnättariffen under 2022

Svenska kraftnät sänker effektavgiften i transmissionsnätstariffen från och med den 1 augusti 2022. Bakgrunden är det stora inflödet av kapacitetsavgifter som Svenska kraftnät har...

E.ON och Mer Sverige ingår samarbete för elbilsladdning

Elbilsförare som är laddkunder hos E.ON eller Mer Sverige kommer från och med den 21 juni 2022 kunna ladda sina elbilar vid båda bolagens...
mx player for pc