ONE Nordic vinner upphandling med E.ON värd 800 miljoner

Nu är avtalet avseende ONE Nordic AB som huvudentreprenör för lokalnätstjänster i två avtalsområden undertecknat med E.ON Energidistribution AB. De tilldelade avtalsområdena är Södra...

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway stöttar det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021....

HYBRIT: Nu börjar bygget av vätgaslagret i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall bygger ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Nu ökar byggaktiviteten...

Råvarubom + sen våflod = stigande elpriser

Trots Corona-situationen upplever många marknader en kraftig prisuppgång.Låga temperaturer säkerställer sen snösmältning och hög energiförbrukning.Tillsammans med stigande råvarupriser är detta en perfekt cocktail för...

Växjö Energi ska säkra landets elbehov

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska...

Långa tillståndsprocesser bromsar omställningen – men det finns en ljusning

Jag, liksom stora delar av Sveriges näringsliv, sällar mig till dem som ser de stora möjligheterna med elektrifiering. Inte minst för att utvecklingen av...

Innovationsprojekt banar väg för elektrifierat transportsystem i Västerås

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning, förändrat mobilitetsbeteende och en ökad elektrifiering behövs mer kunskap om samspelet mellan...

Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på...

Ny rapport från Energiforsk om hur man bl.a. hanterar vattendrag

När vattenkraften i Sverige ska omprövas behövs en metod för att beskriva påverkan på de vattendragssträckor som har ett Natura 2000-skydd. Metodiken klargör de olika...

Jag trodde att energibranschen var tråkig och omodern

Framtidens kraftsystemanalytiker och ställverksingenjörer går just nu på högstadiet, men vet de om sitt kommande yrkesval? Traineeprogram, aspirantprogram och sommarjobb – det finns flera...

Värnamo Energi investerar 68 miljoner

Värnamo Energi har i dagarna skrivit avtal angående leverans av en ny toppmodern 50 kV mottagningsstation. Projektet beräknas vara färdigställt i december 2022. – Vi...

Bränslepellets löser klimatkris i Nederländerna

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets tillverkas främst av sågspån...

Ny rapport: Kraftig utbyggnad av hållbar vindkraft möjlig

Det är fullt möjligt att genomföra en kraftfull utbyggnad av vindkraft och samtidigt ställa höga miljökrav på lokaliseringen. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport. Men...

Personnytt

Andersson från Luleå Energi har rekryterats som ny vd till Borås Elhandel

Patrik Andersson från Luleå Energi har rekryterats som ny vd till Borås Elhandel AB, ett helägt dotterbolag till Vattenfall. Patrik Andersson kommer närmast ifrån Luleå...

Peter Sandberg ny ordförande för Enviros valberedning

Enviros valberedning har enhälligt beslutat att utse Peter Sandberg, tidigare ledamot i valberedningen, representerande Pegroco Holding och Pegroco Invest AB, till ny ordförande för...

Anders Norrman till Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi rekryterar Anders Norrman som kommunikationsansvarig. Han arbetar i dag på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och tillträder sin nya tjänst den 2...

Krönika

Långa tillståndsprocesser bromsar omställningen – men det finns en ljusning

Jag, liksom stora delar av Sveriges näringsliv, sällar mig till dem som ser de stora möjligheterna med elektrifiering. Inte minst för att utvecklingen av...

Den osynliga effektbristen

”Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud?” är ett klassiskt filosofiskt tankeexperiment för att ställa frågor...

Man måste våga satsa

Vi befinner oss i en tid av rusande förändring och utveckling. ”Disruptiv” kallar vissa den. Tekniska landvinningar, urbanisering och digitalisering förändrar, förbättrar och ibland...

Analyser/Längre läsning

Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på...

Kinesisk femårsplan fokuserar på energisäkerhet

Den fjortonde kinesiska femårsplanen sätter upp ett mål om 20 GW ny kärnkraft till 2025. Samtidigt ger man grönt ljus för konstruktion av fem...

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge...

Annons

Förnybar energi

Innovationsprojekt banar väg för elektrifierat transportsystem i Västerås

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning, förändrat mobilitetsbeteende och en ökad elektrifiering behövs mer kunskap om samspelet mellan...

Bränslepellets löser klimatkris i Nederländerna

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets tillverkas främst av sågspån...

Infrastrukturdepartementet vill öka den havsbaserade vindkraft

Infrastrukturdepartementets promemoria ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” innebär stora förändringar i Svenska kraftnäts uppdrag. Svenska kraftnät ser positivt på mandatet att avgöra placering...

260 miljoner till solcellsstöd

Vid årsskiftet 2021 infördes den nya skattereduktionen för installation och materialkostnader för solceller och annan grön teknik. Intresset för solceller har sedan dess vuxit...

59 procent av ansökningarna rörande vindkraft avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige. Men en ny...

Ny nationell satsning på vätgas

Det finns ett stort intresse kring hur vätgas används mest effektivt och hållbart och hur det bäst implementeras i samhället. Därför lanserar Energiforsk och...

Kraftbolagen berättar

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway stöttar det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021....

Växjö Energi ska säkra landets elbehov

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska...

Östhammar ger klartecken för utbyggnad av befintligt slutförvar

Östhammars kommun säger ja till SKB:s ansökan om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Beslutet fattades vid kommunens fullmäktigemöte...