Vattenfall välkomnar att regeringen nu öppnar för kärnkraft på nya platser i landet

På onsdagen 11 januari tillkännagav regeringen att man lägger fram förslag på ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser än i...

Minskat energibehov på MediconVillage med över 60 procent

Innovationen E.ON ectogrid™ har minskat behovet av externt tillförd energi på Medicon Village i Lund med över 60 procent, genom att dela och balansera...

December blev åter en månad med minskad elförbrukning

Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december med 8,2 procent. Störst är minskningen i elområde 4, södra Sverige. Där var...

10% ökad överföringskapacitet i Svenska kraftnäts ledningar

Överföringskapaciteten av el mellan Sveriges elområden i sydlig riktning ökade med drygt en tiondel 2022 jämfört med 2021. Det beror bland annat på investeringar...

Kammarrättens domar om elnätsföretagens intäktsramar 2020–2023 står fast

  I juni 2022 meddelade Kammarrätten i Jönköping domar i målen som handlar om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023. Ett stort antal elnätsföretag överklagade domarna...

Upp till 0,75 kr i stöd genom flaskhalsintäkter

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till stöd för näringsidkare och juridiska personer Den 4 januari ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen...

Vattenkraften bidrar i den svåra elsituationen

För att förstärka i den rådande energisituationen kommer Tekniska verken i Linköping att låta sina vattenkraftverk producera mer el än vanligt under vintern. Detta...

Inriktningen för statens energimyndigheter beslutad för 2023

  Regeringen har nu fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheterna som verkar inom energiområdet. I regleringsbreven ingår bland annat uppdrag om en...

Dramatik och rekord sammanfattar året

Elåret 2022 kan summeras med orden ”dramatik” och ”rekord”. Dramatiken har bestått i höga och svängande elpriser – speciellt under hösten. Elprisskillnaderna inom landet...

Elanvändningen minskade med hela 18 procent i december

Under december minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 18 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in...

Maxtaket på elstödet för juridiska personer: 22 miljoner kronor

  Svenska kraftnät föreslår att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer, men med tak som bestäms av EU:s statsstödsregler och som ej får överstiga...

Svenska kraftnät säkrar ytterligare kapacitet för mothandel

  Svenska kraftnät har genom avtal med Tekniska verken i Linköping säkrat tillgång till ytterligare upp till 60 MW, i södra Sverige. Kapaciteten ska användas...

Samordnade revisioner av kärnkraftverken ger ökad tillgänglighet.

  Kärnkraftens stora betydelse för elproduktionen är ett viktigt skäl att samordna årliga revisionsavställningar för att på så sätt minska det samtidiga produktionsbortfallet. Men vem...

Personnytt

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Han kommer närmast från rollen som...

Krönika

Nu skruvar vi ner

El, boräntor och mat till chockpriser. Ensamstående föräldrar som ringer in till oss och berättar att de redan har nått smärtgränsen. Vissa tvingas sälja...

Analyser/Längre läsning

Samordnade revisioner av kärnkraftverken ger ökad tillgänglighet.

  Kärnkraftens stora betydelse för elproduktionen är ett viktigt skäl att samordna årliga revisionsavställningar för att på så sätt minska det samtidiga produktionsbortfallet. Men vem...

Katastrofen: Sveriges elbehov kan dubblas redan till år 2035

Idag överlämnas den första myndighetsgemensamma uppföljningen av samhällets elektrifiering till Regeringskansliet. I rapporten analyseras bland annat Sveriges framtida elbehov. I det högsta spannet ökar...

IKEM: Cementadomen löser inte ett enda problem

Cementa får tillstånd att bryta kalk, men problematiken kring tillståndsprocesserna kvarstår. Regeringen måste skyndsamt reformera miljöbalken. Idag kom domen. Cementa beviljas av mark- och miljödomstolen...

Annons

Förnybar energi

Kraftbolagen berättar

Minskat energibehov på MediconVillage med över 60 procent

Innovationen E.ON ectogrid™ har minskat behovet av externt tillförd energi på Medicon Village i Lund med över 60 procent, genom att dela och balansera...

December blev åter en månad med minskad elförbrukning

Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december med 8,2 procent. Störst är minskningen i elområde 4, södra Sverige. Där var...

Inriktningen för statens energimyndigheter beslutad för 2023

  Regeringen har nu fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheterna som verkar inom energiområdet. I regleringsbreven ingår bland annat uppdrag om en...
mx player for pc