Sverige fortsätter minska elförbrukningen

Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen, men i avtagande takt. Det framgår när förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare...

Nu börjar bygget av Sveriges två första hybridparker

I södra Sverige bygger Vattenfall två batterilagringssystem – vindkraftsparkerna Höge väg och Hjuleberg ska bli en effektiv kombination av vindkraft och batterier. Batterilagringsanläggningarna beräknas...

Systempriset steg med 41 procent

Systempriset steg med 41 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 108,8 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 steg med 166 procent där...

Pengar främsta orsaken till energisparande i Europa

5 000 personer i fem länder har svarat på frågor i Vattenfalls internationella energibarometer om beteende och åtgärder för att spara el. 90 procent...

Nya siffror visar rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med...

Energimyndighetens scenarier visar stora förändringar i det svenska energisystemet

Hur kan det svenska energisystemet se ut 10, 20 eller 30 år framåt i tiden? I dag släpper Energimyndigheten sina långsiktiga scenarier som visar...

Vattenfall förvärvar vindkraftsprojekt i Östra Göinge

Vattenfall har förvärvat ett vindkraftsprojekt i Östra Göinge kommun i Skåne. Projektet som befinner sig i ett inledande utvecklingsskede har tidigare omfattat 16 vindkraftverk. Projektet...

Sex av tio hushåll kommer fortsätta spara energi

Sju av tio svenska hushåll har aktivt sparat energi under 2022. Tre av fyra upplever den minskade energianvändningen som positiv eller neutral. Sex av...

Ny rapport: Så möter vi Sveriges elbehov 2045

Hela Sverige måste kraftsamla för omställning och elektrifiering – det är slutsatsen i en ny rapport från Energiföretagen. Kommande 20 år bedöms elanvändningen öka...

Chalmers kraftsamlar inom energiområdet – två bolag blir ett

  Vid årsskiftet fusionerades Chalmers Industritekniks båda dotterbolag CIT Energy Management och CIT Industriell Energi under det nya namnet CIT Renergy. Verksamheten är fortsatt inriktad...

Faran över för bortkoppling?

Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 7,1 procent i januari jämfört med ett år tillbaka. "Liksom...

Nytt rekord för Forsmarks elproduktion

2022 blev ett rekordår för Forsmark. Aldrig tidigare har så mycket el producerats på kärnkraftverket, som är Sveriges största elproducent. 25 545 791 MWh -...

Ny förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi​

Den 30 december 2022 trädde en tidsbegränsad EU-förordning gällande förnybar energi i kraft. Syftet är att, i ljuset av den ryska invasionen av Ukraina,...

Personnytt

Jörgen Nilsson har rekryterats som vd för Energikontor Norr

– Rekryteringsgruppen är mycket glada för att Jörgen Nilsson tillträder som vd första maj 2023 och efterträder Katarina Delsing som går i pension. Jörgens...

Krönika

Nu skruvar vi ner

El, boräntor och mat till chockpriser. Ensamstående föräldrar som ringer in till oss och berättar att de redan har nått smärtgränsen. Vissa tvingas sälja...

Analyser/Längre läsning

Ny rapport: Så möter vi Sveriges elbehov 2045

Hela Sverige måste kraftsamla för omställning och elektrifiering – det är slutsatsen i en ny rapport från Energiföretagen. Kommande 20 år bedöms elanvändningen öka...

Sverigepriser på el – funkar det?

Mot bakgrund av de höga elpriserna lyfts från olika håll krav på förändringar i marknadsmodellen och inte minst kring hur priset beräknas. Energiföretagen har...

Mothandel och omdirigering höjer kapaciteten

Genom mothandel och omdirigering har Svenska kraftnät ökat överföringskapaciteten mellan elområde SE2 och SE3 med i medeltal 81 MW i december och med 160...

Annons

Förnybar energi

Kraftbolagen berättar

Pengar främsta orsaken till energisparande i Europa

5 000 personer i fem länder har svarat på frågor i Vattenfalls internationella energibarometer om beteende och åtgärder för att spara el. 90 procent...

Chalmers kraftsamlar inom energiområdet – två bolag blir ett

  Vid årsskiftet fusionerades Chalmers Industritekniks båda dotterbolag CIT Energy Management och CIT Industriell Energi under det nya namnet CIT Renergy. Verksamheten är fortsatt inriktad...

Faran över för bortkoppling?

Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 7,1 procent i januari jämfört med ett år tillbaka. "Liksom...
mx player for pc