HemEkonomi

Ekonomi

Systempriset steg med 41 procent

Systempriset steg med 41 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 108,8 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 steg med 166 procent där...

Pengar främsta orsaken till energisparande i Europa

5 000 personer i fem länder har svarat på frågor i Vattenfalls internationella energibarometer om beteende och åtgärder för att spara el. 90 procent...

Sex av tio hushåll kommer fortsätta spara energi

Sju av tio svenska hushåll har aktivt sparat energi under 2022. Tre av fyra upplever den minskade energianvändningen som positiv eller neutral. Sex av...

Sverigepriser på el – funkar det?

Mot bakgrund av de höga elpriserna lyfts från olika håll krav på förändringar i marknadsmodellen och inte minst kring hur priset beräknas. Energiföretagen har...

Minskande terminspriser för kol, olja och gas.

Systempriset ökade med 3 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 91,9 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 80 procent där...

Lägre elpriser i början av 2023 men håller det i sig?

Elpriserna under januari blev betydligt lägre än vad som förutsågs i december. Orsakerna är minskad elkonsumtion, milt väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden...

European Energy driftsätter vindparken i Kingebol – och presenterar planer på en solpark i samma område

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls kommun. Alla tester är klara och de sex vindkraftverken producerar ny grön el som...

Grönt ljus för Sveriges största solcellsanäggning

Mark- och miljödomstolen i Växjö har idag gett sitt godkännande till European Energys solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Beskedet innebär att Länsstyrelsen Skånes tidigare...

Längre tid för anslutning efter nya solpanelrekord

Intresset från privatkunder att ansluta solel till elnätet slår alla rekord. E.ON förutspår upp emot 30 000 föranmälningar i år, att jämföras med 11...

Sveriges nya stadsdelar sänker energibehovet med 75 procent

”Om vi bygger nya stadsdelar rätt från början kan vi få en befolkning som mår bättre och är mer engagerade. Dessutom med 75 procent...

Över 300 000 villaägare planerar att investera i solpaneler i år – ökning med 70%

17% procent av Sveriges husägare vill installera solpaneler under det kommande året. Det är en ökning med hela 70% procent jämfört med 2021, visar...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning