Hem Ekonomi

Ekonomi

ONE Nordic vinner upphandling med E.ON värd 800 miljoner

Nu är avtalet avseende ONE Nordic AB som huvudentreprenör för lokalnätstjänster i två avtalsområden undertecknat med E.ON Energidistribution AB. De tilldelade avtalsområdena är Södra...

Råvarubom + sen våflod = stigande elpriser

Trots Corona-situationen upplever många marknader en kraftig prisuppgång.Låga temperaturer säkerställer sen snösmältning och hög energiförbrukning.Tillsammans med stigande råvarupriser är detta en perfekt cocktail för...

PowerCell får order från Bosch till ett värde av totalt MSEK 25

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på PowerCell S3 från Robert Bosch GmbH till ett värde av cirka 25 miljoner kronor (2...

Blåsigt väder och låga temperaturer bidrar till högre spotpriser.

Systempriset ökade med 45 procent i veckan. Även spotpriserna ökade i samtliga elområden. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 122 respektive 125...

Elpriset kan fördubblas i sommar

Elpriset har under april varit stabilt med få pristoppar och snittpriset landade på nästan samma priser som i mars. I sommar väntas dock högre...

De låga elpriserna kan dröja

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som levererat på en hög nivå. Det torra väderläget under månaden gör...

Bränslepellets löser klimatkris i Nederländerna

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets tillverkas främst av sågspån...

Infrastrukturdepartementet vill öka den havsbaserade vindkraft

Infrastrukturdepartementets promemoria ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” innebär stora förändringar i Svenska kraftnäts uppdrag. Svenska kraftnät ser positivt på mandatet att avgöra placering...

260 miljoner till solcellsstöd

Vid årsskiftet 2021 infördes den nya skattereduktionen för installation och materialkostnader för solceller och annan grön teknik. Intresset för solceller har sedan dess vuxit...

59 procent av ansökningarna rörande vindkraft avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige. Men en ny...

Ny nationell satsning på vätgas

Det finns ett stort intresse kring hur vätgas används mest effektivt och hållbart och hur det bäst implementeras i samhället. Därför lanserar Energiforsk och...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning