HemEkonomi

Ekonomi

Kraftringen investerar 3,5 miljarder kronor

Fram till 2030 kommer Kraftringen investera 3,5 miljarder kronor för att bygga ut och framtidssäkra elnätet. - Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en...

Priset på elbilar fortsätter skena – upp 40 procent 2022

Priset på elbilar steg med 42 procent under årets fyra första månader. En elbil kostar nu 479 000 kronor i medianpris. Motsvarande pris för...

Kraftpriset krossar alla rekord

Systempriset för april blev 133,8 EUR/MWh. Det krossar det förra rekordet på 53 EUR/MWh satt i april 2011 med god marginal. Orsaken till den...

Stor risk för högre elpriser i maj

I början av maj är det stor risk att södra Sverige får ännu högre elpriser. Kriget i Ukraina pressar elpriserna uppåt när den inhemska...

Läget i Europa påverkar de svenska elpriserna

Den fossilfria elmixen i Norden med vind-, vatten- och kärnkraft är faktorer som verkar stabiliserande på elpriset. Den oroliga situationen i Europa till följd...

Ei godkänner att intäkter för överbelastning får användas för att sänka nättariffen

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt att Svenska kraftnät får använda en del av intäkterna från överbelastning (så kallade flaskhalsintäkter) för att sänka transmissionsnätstariffen under 2022. Svenska...

Kraftig ökning av företag med solceller

Antalet nyinstallerade solceller i Sverige slår rekord – också bland företag. Under 2021 köpte elbolaget Nordic Green Energy 986 MWh överskottsel från svenska företag,...

Ny statistik visar på ökad installationstakt av vindkraft

I Sverige installerades 136 fler vindkraftverk under 2021 jämfört med året innan, vilket innebär att installationstakten har ökat. Vid slutet av 2021 fanns det...

Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att producera fossilfri vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering av hur vätgasen bäst introduceras på...

Coop bygger Sveriges näst största takbyggda solcellsanläggning

Coop fortsätter sin satsning på hållbar logistik. På taket till Coops nya varuterminal i Eskilstuna kommer en solcellsanläggning på 6,1 MW att installeras. Det...

Rekordstort intresse för solceller

Intresset för att installera solceller har ökat i rekordtakt det senaste året. Energimyndigheten presenterade nyligen statistik för 2021 och visar på en kraftig ökning...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning