Nu är det klart att Solör Bioenergi köper fem fjärrvärmeanläggningar i Uppsala kommun av Bionär Närvärme AB. Köpet, som är ett led i bolagets tillväxtstrategi, innebär att Solör nu ansvarar för fjärrvärmeleveranser till flera offentliga byggnader, flerfamiljshus och villor i Uppsala kommun.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 200 000 användare varje dag. Bolaget finns på 155 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

De anläggningar som Solör nu förvärvar av Bionär Närvärme AB ligger i Bälinge, Björklinge, Gåvsta, Vattholma och Vänge. Varje år levereras drygt 7 GWh värme från anläggningarna till fastigheter i Uppsala kommun, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp cirka 350 medelstora villor. Kunderna består av offentliga byggnader, flerfamiljshus och villor, där Uppsala kommun är en av de större kunderna.

– Vi är väldigt trygga med att Solör Bioenergi köper dessa fem anläggningar i Uppsala. Det är ett bolag som arbetar långsiktigt och vi känner att de kommer ta väl hand om kunderna, säger Anders Malmström, VD Bionär Närvärme AB.

På fyra av de fem anläggningarna finns en pelletspanna som har en effekt på mellan 500 och 750 kW styck. För anläggningen i Björklinge kommer värmen från Setra sågverk. Anläggningarna är i stort sett koldioxidneutrala, då fossilt bränsle endast används som reserv vid underhåll.

– Vi kommer att fortsätta driva anläggningarna i samma anda som Bionär gjort och leverera energi på samma förtjänstfulla sätt, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme.

Uppsala är en region med stor tillväxt och för Solörs del är köpet helt i linje med den strategi som finns för bolagets expansion.

– Solör har en uttalad strategi om tillväxt, vilket förutom uppköp även sker genom utbyggnad av koncernens fjärrvärmenät och konvertering av nya kunders värme- och ånganläggningar. En del i strategin gäller även helhetsomfattande driftuppdrag hos befintliga värmeanläggningar, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

För mer information kontakta:
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme, 072-243 29 25
Anders Malmström, VD Bionär