HemFörnybar energi

Förnybar energi

Förnybara kraftkällor i pilot för stödtjänster för balansen i kraftsystemet

Vindkraft och solkraft beskrivs ofta som ett problem i och med att produktionen är väderberoende. Men de kan bidra till lösningen på det egna...

Energiåtervinningen ökar i Trollhättan

Solör Bioenergi Recycling i Trollhättan, som är en del av Solör Bioenergy Group, växer på den internationella marknaden då en ny kund från Irland...

Solcellsanläggning ger Brf Örnsköldsvikshus halva årsanvändningen av el

Brf Örnsköldsvikshus 2 har gjort en storsatsning på solceller i samband med ett takbyte. Sammanlagt är det åtta huskroppar som fått nya plåttak och...

Första elen levererad från världens största havsbaserade vindkraftspark

Hollandse Kust Zuid kommer bli världens största havsbaserade vindkraftspark när den färdigställs 2023. Men den har redan levererat el till det nederländska stamnätet. Havsvindskraftparken...

Samarbete ska göra Göteborgs hamn till Europas första nav för gröna e-bränslen

Göteborgs Hamn AB samarbetar med Stena Line, DFDS, Ørsted och Liquid Wind för att etablera Europas första nav för elektrometanol (e-bränslen). Avsikten med samarbetet...

Ecoride flyttar hem elcykel-produktionen till Göteborg

Ecoride ska fortsätta sin tillväxtresa. Därför går idag flyttlasset från Polen till den nya fabriken i Göteborg och Arendal. En satsning som beräknas ge...

SVK nu klara med nivån inför nästa års transmissionsnätstariff

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt nivån för nästa års transmissionsnätstariff samt avgift till balansansvariga parter. De nya nivåerna införs från den 1 januari 2023. Effektavgiften,...

Fortsatt sjunkande systempriser.

Systempriset sjönk med 44 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 202, 7 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk under veckan...

Ferroamp fördubblar produktionen

För att möta den starka efterfrågan utökar Ferroamp nu sitt samarbete med elektroniktillverkaren NOTE och fördubblar produktionskapaciteten av det patenterade EnergyHub-systemet. - När elpriserna rusar...

Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. "Även om...

Svenska kraftnät ökar tillgängliga prissäkringsmöjligheter

I syfte att tillhandahålla tillräckliga möjligheter till prissäkring på den svenska elmarknaden har flera nya åtgärder initierats. I september startade upphandlingen av en auktionsplattform...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning