Hem Förnybar energi

Förnybar energi

Innovationsprojekt banar väg för elektrifierat transportsystem i Västerås

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning, förändrat mobilitetsbeteende och en ökad elektrifiering behövs mer kunskap om samspelet mellan...

Bränslepellets löser klimatkris i Nederländerna

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets tillverkas främst av sågspån...

Infrastrukturdepartementet vill öka den havsbaserade vindkraft

Infrastrukturdepartementets promemoria ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” innebär stora förändringar i Svenska kraftnäts uppdrag. Svenska kraftnät ser positivt på mandatet att avgöra placering...

260 miljoner till solcellsstöd

Vid årsskiftet 2021 infördes den nya skattereduktionen för installation och materialkostnader för solceller och annan grön teknik. Intresset för solceller har sedan dess vuxit...

59 procent av ansökningarna rörande vindkraft avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige. Men en ny...

Ny nationell satsning på vätgas

Det finns ett stort intresse kring hur vätgas används mest effektivt och hållbart och hur det bäst implementeras i samhället. Därför lanserar Energiforsk och...

Blåsigt väder och låga temperaturer bidrar till högre spotpriser.

Systempriset ökade med 45 procent i veckan. Även spotpriserna ökade i samtliga elområden. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 122 respektive 125...

Elpriset kan fördubblas i sommar

Elpriset har under april varit stabilt med få pristoppar och snittpriset landade på nästan samma priser som i mars. I sommar väntas dock högre...

De låga elpriserna kan dröja

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som levererat på en hög nivå. Det torra väderläget under månaden gör...

Kraftigt ökning av periodens resultat för Vattenfall

Nettoomsättningen minskade med 5% (-1% exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160). Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  12 053 MSEK (10 187). Rörelseresultatet uppgick...

Läget på elmarknaden: Systempriset sjönk 18%

Systempriset sjönk med 18 procent i jämförelse med föregående vecka. Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning