HemFörnybar energi

Förnybar energi

Batteridriven elbilsladdare ska hjälpa storstäder med kapacitetsbrist

Den snabba elektrifieringen kan komma att innebära att storstädernas elnät periodvis blir överbelastade, vilket skulle drabba elbilsägare som inte kan ladda sina bilar. Nu...

Här är materialet som samlar alla gasfordon på marknaden

Biogasdrivna fordon är ett kostnadseffektivt förnybart alternativ för den som vill vara miljösmart. Att byta till ett biogasdrivet fordon är enkelt och det finns...

Ny undersökning: Svenskar vill helst ha el från solkraft

Mer än var tredje svensk vill att elen de använder ska komma från solkraft, vilket gör solel till den i särklass mest populära elkällan....

En ny produktserie för marina kraftverk för kommersiell uppskalning

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, introducerar idag en ny produktserie kraftverk – Dragon Class – en uppgraderad design av företagets Deep Green-teknik vilken...

Elektrifieringen kräver politiskt ledarskap

Sverige har just påbörjat en omfattande elektrifiering för att möta klimatutmaningen. Vi kan lyckas, och då formar vi inte bara en hållbar framtid för...

Debatt: Utbyggnaden av elnät måste bli proaktiv

Det finns inte längre någon risk att det byggs för mycket elnät i Sverige. Risken är tvärtom att det byggs för lite. Det är...

68 procent valde att binda sitt elavtal i september

De senaste månaderna har elpriset stigit till rekordhöga nivåer. Media har frekvent skrivit om elpriserna med varningar om en eventuellt rekorddyr vinter. Och enligt...

Mindre regn och europeiska bränslepriser driver upp elpriset till historiskt höga nivåer

Månaden inleds med ett fortsatt underskott i vattenmagasinen. I kombination med mindre blåst och utvecklingen på den europeiska elmarknaden, med höga bränslepriser, påverkar detta...

Nytt stöd för energieffektivisering nu i drift

I dag börjar det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus att gälla. Installatörsföretagen har varit med från början drivit på arbetet. Med stödet kan...

Klisterdekalen ska informera om ditt drivmedel

Från den 1 oktober 2021 ska du som konsument kunna få information om drivmedlets utsläpp av växthusgaser när du tankar din bil. Informationen presenteras...

2022 års transmissionsnätstariff är beslutad

Svenska kraftnäts styrelse beslutade idag att behålla effektavgiften oförändrad sett till kundkollektivet som helhet men höja marginalförlustkoefficienterna som påverkar energiavgiften. Därmed fastställs transmissionsnätstariffen enligt...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning