HemFörnybar energi

Förnybar energi

Klart med ännu en megaanslutning

E.ON och Renewable Power Capital, RPC, har slutit avtal om elanslutning till fyra vindkraftparker i Sollefteå och Kramfors kommuner. Anslutningsavtalet omfattar upp till 561...

Världens första bränslecelldumper – ett resultat av svensk forskning

Världens första utsläppsfria bränslecelldumper är här. Idag presenterar Volvo Construction Equipment sin konceptmaskin Volvo HX04, en ramstyrd dumper som drivs med hjälp av grönt...

Rekordrally för stora solparker

Hållbarhetsambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp antalet ansökningar till att ansluta solparker till elnätet till bristningsgränsen. Det splitternya rekordet från februari, 77 ansökningar,...

84 Vinkraftverk nu invigda i Åsele

Idag (den 23 maj) invigs Blakliden Fäbodberget - Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk. Media är välkomna att närvara, på plats...

Får elen benämnas som grön även om den inte är det?

”Vi säljer endast grön energi” står det på bussen framför. Hur tänker jag som vanlig konsument efter det budskapet? Sannolikheten att man tror att...

Kraftig ökning av företag med solceller

Antalet nyinstallerade solceller i Sverige slår rekord – också bland företag. Under 2021 köpte elbolaget Nordic Green Energy 986 MWh överskottsel från svenska företag,...

Fjärrvärmeleveranserna ökade kraftigt under 2021

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2021. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan...

Svenska kraftnät sänker transmissionsnättariffen under 2022

Svenska kraftnät sänker effektavgiften i transmissionsnätstariffen från och med den 1 augusti 2022. Bakgrunden är det stora inflödet av kapacitetsavgifter som Svenska kraftnät har...

Varmt väder och sjunkande spotpriser

Systempriset minskade med 22 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 24 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset...

Strypt el från Ryssland pressar elpriser uppåt

Rysk elexport till Finland och Baltikum har avbrutits som en konsekvens av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För svenskt vidkommande innebär det en press uppåt...

Åter stigande systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 93 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 38 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning