Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012 har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 46,25 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Den senaste månaden har anläggningar med en normalårsproduktion på 0,34 TWh tagits i drift.

Under den senaste månaden har anläggningar motsvarande 0,18 TWh tagits i drift i Sverige och 0,16 TWh i Norge vilket innebär att 0,15 TWh återstår till 46,4 TWh. Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion.

Ladda ner och läs mer månadsrapporten november här. Läs mer om Norges månadsrapport här. Nästa publicering sker torsdag den 15 april klockan 13.00.