Reduktionsplikten är en nödvändighet för fossilfritt flygande

Vattenfall vill tillsammans med partners producera hållbart flygbränsle, så kallat elektrobränsle, för att möjliggöra ett fossilfritt flygande. Reduktionsplikten är en nödvändighet för att marknaden för fossilfritt flygbränsle ska kunna växa fram. Inblandning av elektrobränsle i traditionellt flygbränsle är vägen framåt för klimatet, flygandet och en ny industrisektor.

Vattenfall undersöker i projektet HySkies tillsammans med SAS, Shell och LanzaTech möjligheten att producera 50 000 ton elektrobränsle per år i Sverige vilket skulle motsvara tio procent av Europas behov 2030. Elektrobränslet är nödvändigt för att möte den globala klimatutmaningen då flyget under överskådlig tid kommer att vara beroende av flytande bränslen. Om projektet blir verklighet förväntas det ge utsläppsminskningar om cirka 200 000 ton koldioxid per år.

Vattenfall arbetar också tillsammans via andra partnerskap för att skapa förutsättningar för storskalig produktion av bland annat elektrobränsle på västkusten, där havsbaserad vindkraft och fossilfri vätgas kommer att spela en avgörande roll.

Reduktionsplikten för bensin och diesel i transportsektorn har debatterats den senaste tiden vilket är begripligt med de höga priserna i konsumentledet, men Vattenfall ställer sig frågan om detta även kommer att spilla över på flygsektorn?

– För att marknadens aktörer ska våga investera miljarder krävs långsiktiga spelregler. Då reduktionsplikten driver marknaden för hållbart flygbränsle skapar en diskussion kring reduktionsplikten en stor osäkerhet kring vilken marknad som kommer att finnas framöver, vilket påverkar projektet negativt, säger Per Sundell, affärsutvecklare industrisamarbeten på Vattenfall.

Reduktionsplikten i Sverige och kommande EU-regler (ReFuelEU Aviation) sätter ramarna och är helt avgörande för att den här typen av flygbränsle ska kunna produceras på marknadsmässiga villkor.

– När nivåerna i reduktionsplikten sätts fram till 2030 är det rimligt att förvänta sig att det är det som gäller och att en ändring inte diskuteras redan efter ett halvår. Elektrobränsle är en viktigt ingrediens för flyget i framtiden och vi bedömer att det blir ett viktigt bidrag i att möta klimatutmaningen. Reduktionsplikten är en nödvändighet för ett fossilfritt flygande, säger Per Sundell.

Av Magnus Kryssare
magnus.kryssare@vattenfall.com