Småhusägare är oroliga för vinterns energipriser

Fler än hälften av småhusägarna i Sydsverige är oroliga för vinterns energipriser, visar en färsk Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten. En bra försäkring för den som oroar sig inför kommande vinter är att minska energianvändningen i sitt hem. Energimyndigheten ger råd om vad småhusägare kan göra.

Förra höstens och vinterns höga elpriser har slagit hårt mot svenska hushåll. Idag finns det 2 miljoner småhus i Sverige och av dem värms cirka 600 000 med el varav hälften med direktverkande el. 20 procent av de energideklarerade småhusen är också i de sämsta energiklasserna F – G.

– En stor del av husen med sämre energiprestanda är från 1960–80-talet. De är ofta i behov av renovering och potentialen att effektivisera energianvändningen är stor, säger Dag Lundblad, expert på Energimyndigheten.

Novusundersökningen visar att sex av tio småhusägare i Sydsverige känner oro i ganska hög och mycket hög grad för kommande vinters elpriser. Motsvarande siffra för hela landet är fyra av tio. Det framgår också i undersökningen att nästan nio av tio småhusägare tycker att det är viktigt att minska energianvändningen och den främsta moroten för att småhusägare ska vilja energieffektivisera sina hus är att minska elkostnaden.

– Nu är det hög tid att tänka på sen. Det bästa husägare kan göra för att skydda sig mot höga energipriser är att minska energianvändningen i sina hem. I vår husguide får de tips på vad de kan göra och vart de kan vända sig för att få hjälp, säger Dag Lundblad.

De flesta som svarat på undersökningen uppger också att det största hindret för att genomföra energieffektivisering är osäkerheten om huruvida det är lönsamt.

– Med dagens elpriser lönar det sig att se över sin energianvändning. Även enklare åtgärder som inte kostar så mycket gör skillnad i plånboken. Den som har ett hus med dålig energiprestanda och stort renoveringsbehov kan halvera energianvändningen om åtgärderna samordnas, säger Dag Lundblad.

Idag finns rotavdraget som småhusägarna kan använda sig av för att dra av arbetskostnaderna för att isolera vinden eller byta fönster.

Energimyndigheten har tagit fram en guide till småhusägarna om vad de kan göra för att minska energianvändningen i sina hem. Här presenteras sex tips.