Göteborg Energi fortsätter satsningen på solcellsparker i Göteborg. Denna gång i Utby. Arbetet på plats har nyligen startats och vi räknar med att driftsätta parken före årsskiftet. Solcellsparken beräknas producera 5 400 MWh förnybar el om året vilket motsvarar hushållselen för runt 1000 villor.

Solcellsparken i Utby blir den andra parken i Göteborg. Sedan tidigare finns Nya Solevi i Säve på Hisingen som invigdes i december 2018.

– Solcellsparken i Utby betyder att vi uppfyller vårt beslut att bygga förnybar produktion av el från solenergi om minst 10 MW i Göteborg. Intresset för solenergi är stort och vi behöver mer förnybar energi om vi ska klara att ställa om samhället mot fossilfrihet. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra kunder att vara med på resan mot ett mer hållbart Göteborg, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

Bygget av solcellsparken görs i samarbete med entreprenören Svea Solar som efter upphandling vunnit uppdraget.

– Intresset för solenergi fortsätter att växa kraftigt i hela landet och vi är väldigt glada över att fortsätta vårt samarbete med Göteborg Energi. Vi behöver bli fler att ta steget till hållbara och ekonomiskt lönsamma energikällor, och vi hoppas parken i Utby kan inspirera fler att få upp ögonen för solenergi – Miljön kan inte vänta!, säger Erik Martinson, VD för Svea Solar

Solcellsparken uppförs i Utby i Östra Göteborg vid gränsen mot Partille. Marken är i dag klassad som industrimark och ägs av Göteborgs Stad. Solcellsparken byggs på en cirka sju hektar stor yta, vilket motsvarar lite mindre än tio fotbollsplaner och beräknas stå klar i december 2020.

Att bygga solcellsparker är en av våra satsningar för ett mer hållbart Göteborg. Läs mer om våra viktigaste åtgärder på #hållbaraihop:

https://www.goteborgenergi.se/hallbaraihop