Augusti har varit en varm månad med en medeltemperatur över det normala. De dominerande högtrycken med temperaturer över 30 grader på många håll i landet har lett till ökade elpriser, speciellt i södra Sverige. Snittpriset i elområde 4 landade på dubbelt så mycket jämfört med i de norra delarna av landet. Den heta debatten om stamnätets överföringskapacitet har därför varit extra aktuell under månaden som gått.

Snittpriset landade på 33,66 öre/kWh i elområde 3 enligt statistik från elbörsen Nordpool. I elområde 1 och 2 blev priset 17,5 öre/kWh, och i elområde 4 landade priset på hela 40,41 öre/kWh. I samtliga elområden har priset ökat jämfört med föregående månad, men det är i de södra delarna av Sverige, elområde 3 och 4 som priset gjort den största ökningen.

Den stora prisskillnaden

Anledningen till de stora variationerna är framförallt att det inte har producerats lika mycket el i söder under sommaren med anledning av det varma vädret. Stora delar av kärnkraftsproduktionen har också stått stilla vilket gett en viss osäkerhet i elsystemet under sommaren. Under slutet av juli öppnades återigen Ringhals 1 som varit en av de avstängda kärnkraftverken, och förhoppningen är att det ska återge stabilitet i elproduktionen.

Prisskillnaden, som nu är väldigt tydlig mellan de olika elområdena, har gett liv i debatten kring stamnätet och varit en het fråga i många medier den senaste månaden. Att stamnätet behöver förbättras för att undvika stora prisskillnader är något som varit en debattfråga under en lång tid. I norra Sverige, där elproduktionen är som störst, finns det goda tillgångar på el just nu efter en snörik vinter.

– Problematiken ligger mycket i att kapaciteten för överföring av el från norra till södra Sverige är begränsad. Det gör att även om det finns en god elproduktion i norr som håller elpriset lågt, så kan elpriset i söder fortsatt vara högt, berättar Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Vädrets påverkan

En annan anledning till att elpriset fortsatt gå upp har också att göra med vädret. Under augusti har medeltemperaturen varit 1,5-3 grader högre än normalt i södra Sverige, och 0-2 grader över normalt i norra Sverige. På många håll i landet har det varit över 30 grader flera dagar, och varmast var det i Lund den 9 augusti med hela 33,3 grader.

– Det har varit en sval avslutning på augusti, och det väntas stå sig en liten bit in i september, åtminstone i norra Sverige och fjällkedjan. I söder kommer dock värmen tillbaka i mitten på september och ger temperaturer på 20-25 grader, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart.se.

Det varma vädret har alltså lett till en aningen minskad elproduktion, framförallt i söder, när vindkraftskapaciteten varit lägre under augusti. Även avsaknaden av nederbörd brukar kunna påverka mycket, men eftersom det finns god tillgång på vatten i vattenkraften har det inte påverkat särskilt mycket.

Hur ska jag tänka kring mitt elavtal? Sparekonomen tipsar

Priserna har under de senaste månaderna ökat jämfört med tidigare i år. Trots detta finns det inga indikationer på någon större oväntade prisökningar framåt, även om elkunder med rörligt elpris kan känna viss oro. För att slippa oroa sig över elpriset tipsar Schibsted’s sparekonom Sharon Lavie hur du kan tänka kring oväntade kostnader:

Hur ska jag som privatperson tänka kring ökade elkostnader?

– Det första du behöver se över för att sänka dina elkostnader är om du har tecknat ett elavtal eller om du har ett anvisningsavtal även kallat tillsvidareavtal eller om det står normalpris eller tillsvidarepris på din faktura. Alla dessa indikerar nämligen på en sak och det är att du inte aktivt har valt ett avtal och att du betalar det absolut dyraste priset hos elleverantören. Jag rekommenderar därför starkt att du alltid ser till att ha ett tecknat elavtal. Bara det kan bespara dig 30 procent av elpriset.

Bör jag ha med i min budget för eventuella prisökningar framåt?

– Det är främst hushåll med rörliga elpriser som behöver ha beredskap för att elpriserna kan stiga. Förutom väderförhållanden så spelar givetvis även efterfrågan på el en stor roll. Skulle exempelvis Corona ta ny fart och tvinga till nedstängningar i industrin igen minskar efterfrågan och elpriset kommer troligtvis sjunka. Ökar §aktiviteten och efterfrågan blir elpriset dyrare. Just nu är det väldigt osäkert hur hösten kommer bli. För vissa hushåll spelar en variation i priset mindre roll vilket innebär att man kan ha ett rörligt pris och även dra fördel av lägre elpriser under vissa perioder. Exempelvis hade vi en situation med negativa elpriser i februari i år. För andra hushåll kan vetskapen om att elpriset är det samma underlätta för planeringen av kommande utgifter och har stor betydelse för att få ekonomin att gå ihop.