Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med AnHui ChangRong Optical Fiber Cable Technology Co. Ltd. i TianZhang, beläget i Anhui provinsen. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 5,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,1 MSEK, eller cirka 81,9 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 28,4 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora lönsamma projekt till stabila kunder. I detta projekt utgår inga subventioner och vi kan konstatera att vår lönsamhet fortsätter att vara mycket god på projektnivå, även utan subventioner. Vi ser trots Coronakrisen en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande i Kina och vi ser med tillförsikt på framtida affärsmöjligheter.