Det står nu klart att Vinnova inom programmet Innovativa Startups steg 2, beviljar ett bidrag på 900 000 kr till det svenska vågenergibolaget Novige AB. Tack vare stödet kommer såväl design och funktion snabbt kunna förbättras på den prototyp som går under namn

-En viktig del i arbetet ”Innovativa Startups 2” blir möjligheten att fokusera på framtida leverantörer och samarbetspartners samt marknadens behov, säger Jan Skjoldhammer, VD och grundare av Novige AB.

Efter att under en längre period testat prototypen i både vågtank och i havet har vi nu fått större insikt i hur vi kan förfina PTO (Power Take Off) -lösningen för ännu bättre prestanda. Prototypen är nu åter i testriggen där ytterligare och mer omfattande tester kommer att genomföras under ett annat projekt.

Vi bjuder in marknadsaktörer, filantroper och stiftelser som är intresserade av vårt uppdrag ”Saving the climate with profitable wave power” att kontakta oss, och eventuellt komma och se prototypen NO1 på KTH!