Midsummer AB presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Midsummer uppvisar under niomånadersperioden en nettoomsättning på 65 988 TSEK. Bolaget har under det tredje kvartalet gjort organisationsomställningar för ökat affärsfokus på solpaneler. Därtill lanserade företaget sina byggnadsintegrerade solpaneler på den Iberiska halvön, presenterade nya teknologin PowerMesh Technology samt startade dotterbolag i Italien.

Nettoomsättningen för koncernen för de tre första kvartalen 2020 blev 65 988 TSEK (155 630 TSEK för de tre första kvartalen 2019). Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2020 var 3 477 TSEK (22 274 TSEK för det tredje kvartalet 2019). Rörelseresultatet för koncernen för de nio första månaderna 2020 blev -41 117 TSEK (-7 082 TSEK för januari – september 2019). För det tredje kvartalet 2020 blev rörelseresultatet -32 839 TSEK (-18 065 TSEK för det tredje kvartalet 2019).

Midsummers VD Sven Lindström kommenterar:
”Nu lägger vi om vårt affärsfokus från att ha varit ett renodlat industribolag som utvecklar och säljer maskiner för solcellstillverkning till att bli ett konsumentvarumärke med tillverkning och försäljning av solpaneler.

Det tredje kvartalet banade väg till denna förändring genom omfattande strategiarbete och omorganisation inom bolaget. Vi har minskat personalstyrkan med 20 personer, samtidigt som vi gör nya satsningar med investeringar och rekryteringar som ligger i linje med vår nya affärsstrategi.