Tre forskningsprogram som bidrar till ett ökat samspel mellan energisystemet och samhällets alla aktörer blir förlängda och får utökat stöd med totalt 380 miljoner kronor. Bakgrunden är ett stort söktryck på programmen, en hög potential samt behov av stabilitet och långsiktighet i forskningen.

Trots att världen står för inför nya utmaningar är det viktigt för omställningen till ett hållbart samhälle att hålla fast i och utveckla pågående forskningsinsatser. Nu har Energimyndigheten beslutat att förlänga tre populära forskningsprogram och utöka dessa med totalt 380 miljoner kronor. Samtliga tre forskningsprogram har ett högt söktryck och är viktiga för omställningsarbetet i att utveckla ett hållbart samhälle.

– I dessa tider är det än mer viktigt att våga hålla i och hålla ut i de pågående forskningsinsatserna, och dessutom våga göra ännu mer för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi betonar med de här besluten vikten av stabilitet i forsknings- och innovationsarbetet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

De tre programmen som förlängs:
Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)
Programmets syfte är att utveckla problemorienterad kunskap och kompetens som ska leda till bättre förståelse och ge nya insikter för komplexa samband mellan energisystemen, samhället och dess aktörer. Därmed behandlar programmet de stora samhällsutmaningar som rör energifrågornas utveckling och framtid.

Programmet bidrar även med kunskap och kompetens till flera av de nyckellösningar som pekas ut i Energimyndighetens inspel till energiforsknings- och forskningspropositionen. Programmet förlängs med tre år till 2025-12-31 och med ytterligare 160 000 000 kronor.

Läs mer om Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)

Design för energieffektiv vardag
Syftet med programmet är att bidra till energisystemets omställning genom att med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till, men även påverka och stärka, sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle. Programmet får ytterligare 60 000 000 kronor och förlängs till och med 2024-12-31.

I den nya programperioden kommer fokus att läggas på att främja teknik- och innovationsprojekt som ämnar till att skapa tvärdisciplinära projektgrupper, samt samverkan med sektorsstrategiarbetet.

Läs mer om Design för energieffektiv vardag

Energieffektivt byggande och boende (E2B2)
Forskningsprogrammet energieffektivt byggande och boende (E2B2) är en bred satsning för forskning och utveckling inom resurseffektiv bebyggelse. Programmet ska bidra till ökad kunskap om bebyggelsens energianvändning samt nya eller förbättrade produkter, tjänster och metoder som kan bidra till hållbar och effektivare resurs- och energianvändning i bebyggelsen över hela livscykeln.

Intresset för programmet är stort från både akademi och näringsliv med över 200 samfinansiärer inom programmet. I kommande period ska man arbeta för att fler företag kommer in i programmet som huvudsökande och att samverkan mellan olika aktörsgrupper fortsätter. Energimyndigheten avsätter ytterligare 160 000 000 kronor för programmet och förlänger programperioden till 2024-12-31.

Läs mer om Energieffektivt byggande och boende (E2B2)