Under onsdagen godkände riksdagen regeringens förslag att tillåta fler än tio reaktorer och förläggning av kärnkraft på nya platser. Beslutet öppnar för fler möjligheter när elsystemet ska byggas ut för att möta det växande elbehovet.

Under onsdagen godkände riksdagen regeringens förslag att tillåta fler än tio reaktorer och förläggning av kärnkraft på nya platser. Det betyder att efter den 1 jan 2024 kommer det vara tillåtet för regeringen att godkänna ansökningar om ny kärnkraft på andra platser än där det finns kärnkraft idag. Det kommer också vara möjligt för aktörer på energimarknaden att investera i småskalig kärnkraft eftersom sådana inte längre riskerar att stoppas av ett tak om tio reaktorer.

– Det är mycket välkommet att riksdagen tar bort denna begränsning i miljöbalken, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige. Det här öppnar för möjligheten att utveckla kärnkraften som en viktig del i den utbyggnad av energisystemet som elektrifiering och klimatomställning kräver, och för att säkerställa fortsatt försörjningstrygghet.

Energiföretagen välkomnar att alla fossilfria kraftslag tillåts att utvecklas för att på bästa sätt bidra till omställningen. Med denna lagändring öppnas möjligheten att nyttja kärnkraft för andra tillämpningar än el. Exempelvis kan småskalig kärnkraft nyttjas för fjärrvärme, industriprocesser och vätgasproduktion.