HemKraftbolagen

Kraftbolagen

Minskat energibehov på MediconVillage med över 60 procent

Innovationen E.ON ectogrid™ har minskat behovet av externt tillförd energi på Medicon Village i Lund med över 60 procent, genom att dela och balansera...

December blev åter en månad med minskad elförbrukning

Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december med 8,2 procent. Störst är minskningen i elområde 4, södra Sverige. Där var...

Inriktningen för statens energimyndigheter beslutad för 2023

  Regeringen har nu fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheterna som verkar inom energiområdet. I regleringsbreven ingår bland annat uppdrag om en...

Svenska kraftnät säkrar ytterligare kapacitet för mothandel

  Svenska kraftnät har genom avtal med Tekniska verken i Linköping säkrat tillgång till ytterligare upp till 60 MW, i södra Sverige. Kapaciteten ska användas...

Ei föreslår ny lagstiftning gällande slutna distributionssystem

  Idag har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat rapporten Slutna distributionssystem och interna nät (Ei R2022:12) till regeringen. I rapporten föreslår Ei att det införs en ny...

Vattenfall bygger Finlans största havsbaserade vindkarfspark

Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands första, stora havsbaserade vindkraftspark....

Elmarknaden just nu: Sparande håller ner elpriserna under jul och nyår

Elpriserna i december började på skyhöga nivåer vilket märktes i hela landet. Kyla, lägre produktion av vind- och kärnkraft tillsammans med isläggningen i flera...

Läget på Elmarknaden: Ökad elanvändning och minskad produktion.

  Jämfört med föregående vecka ökade systempriset med 68 procent och landade på veckomedlet 299,4 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med...

Nästa smäll: Elskatten höjs nio procent

I dag ligger energiskatten på el på 36,0 öre per kWh. Efter årsskiftet blir skatten 39,2 öre, enligt regeringens förordning om omräknat belopp på...

Tuff inledning i December

Elmarknaden just nu: December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris. Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el...

Så mycket kommer vindkraftens utbyggnad 2022–2025 pressa priset

  Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 37 öre per kWh i Sverige. Det bedömer Sweco i...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning