HemKraftbolagen

Kraftbolagen

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet väntas varje år producera...

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen med upp till 15 procent

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar. –...

Förnybara kraftkällor i pilot för stödtjänster för balansen i kraftsystemet

Vindkraft och solkraft beskrivs ofta som ett problem i och med att produktionen är väderberoende. Men de kan bidra till lösningen på det egna...

Göteborg Energi och Mölndal Energi i samarbete kring flexibla elnät

Förra vintern startade Effekthandel Väst, en lokal marknadsplats för effekt med syfte att frigöra kapacitet i det lokala elnätet. Inför vintersäsongen 2022/2023 utökas nu...

Nya föreskrifter för mätning av gas gäller från 1 oktober 2022

  Nu är de nya föreskrifterna för mätning av gas klara och publicerade. Att föreskrifterna för mätning av gas har ändrats beror på att de...

Reell risk för bortkoppling i vinter enligt Svenska Kraftnät

Ringhals AB meddelar idag att det förlängda driftstoppet av Ringhals 4 förlängs med ytterligare två månader till 31 januari. Därmed ökar det svenska importbehovet...

SVK nu klara med nivån inför nästa års transmissionsnätstariff

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt nivån för nästa års transmissionsnätstariff samt avgift till balansansvariga parter. De nya nivåerna införs från den 1 januari 2023. Effektavgiften,...

Fortsatt sjunkande systempriser.

Systempriset sjönk med 44 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 202, 7 EUR/MWh. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk under veckan...

Ferroamp fördubblar produktionen

För att möta den starka efterfrågan utökar Ferroamp nu sitt samarbete med elektroniktillverkaren NOTE och fördubblar produktionskapaciteten av det patenterade EnergyHub-systemet. - När elpriserna rusar...

Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. "Även om...

Svenska kraftnät ökar tillgängliga prissäkringsmöjligheter

I syfte att tillhandahålla tillräckliga möjligheter till prissäkring på den svenska elmarknaden har flera nya åtgärder initierats. I september startade upphandlingen av en auktionsplattform...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning