HemKraftbolagen

Kraftbolagen

Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga vattenflöden i älvar, bifloder och mindre vattendrag i delar av Värmland och Dalarna, håller nu...

Privatkunder slipper höjt fjärrvärmepris

Ingen höjning av fjärrvärmepriset under 2022 för privatkunder och en mycket liten justering för företagskunder. Det är resultatet av prisdialogen om 2022 års fjärrvärmepris. Prisdialogen...

Ny rapport: Styrmedel för nya biodrivmedel

Behövs nya styrmedel för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel och i så fall vilka? Dessa frågor har Energimyndigheten analyserat i rapporten Styrmedel...

Utredning av krav om minsta rotationsenergi överlämnat till Ei

Svenska kraftnäts undersökning om krav på minsta tröghet för hantering av dynamisk stabilitet har överlämnats till Energimarknadsinspektionen (Ei). Svenska kraftnät har gemensamt med övriga systemoperatörer...

Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Vattenfall och AstaReal utökar sitt samarbete genom ett omfattande energiavtal för att bland annat återvinna överskottsvärme från AstaReals algodling. Värmebehovet hos 2 500 nya...

Svenska kraftnät ansöker om undantag från 70-procentregeln i Elmarknadsförordningen

Undantagsansökan för 2022 avser det så kallade Västkustsnittet och det nya öst-västliga flöde som uppstått i mellersta Sverige. Svenska kraftnät ansöker om undantag från Elmarknadsförordningens...

Enorma skillnader mellan elpris i norr & söder

Regeringen har försatt skåningar i en ”heat or eat” situation. Elpriserna har nu blivit en plånboksfråga som riskerar att påverka människors livskvalitet och bostadsmarknad. Magdalena...

68 procent valde att binda sitt elavtal i september

De senaste månaderna har elpriset stigit till rekordhöga nivåer. Media har frekvent skrivit om elpriserna med varningar om en eventuellt rekorddyr vinter. Och enligt...

Mindre regn och europeiska bränslepriser driver upp elpriset till historiskt höga nivåer

Månaden inleds med ett fortsatt underskott i vattenmagasinen. I kombination med mindre blåst och utvecklingen på den europeiska elmarknaden, med höga bränslepriser, påverkar detta...

Nytt stöd för energieffektivisering nu i drift

I dag börjar det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus att gälla. Installatörsföretagen har varit med från början drivit på arbetet. Med stödet kan...

Klisterdekalen ska informera om ditt drivmedel

Från den 1 oktober 2021 ska du som konsument kunna få information om drivmedlets utsläpp av växthusgaser när du tankar din bil. Informationen presenteras...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning