HemKraftbolagen

Kraftbolagen

Klart med stor elanslutning till mineralgödselproduktion i Örnsköldsvik

E.ON Energidistribution och Cinis Fertilizer har slutit avtal om elanslutning till den planerade produktionsanläggningen för mineralgödsel i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik. Cinis Fertilizers anläggning söder...

Svenska kraftnät förbereder för utbyggnad av transmissionsnät till havs

  Vindkraft till havs kan i framtiden bli en viktig del av den svenska energiförsörjningen. I oktober ifjol gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att...

Ett steg mot en gemensam nordisk aFRR-kapacitetsmarknad

Svenska kraftnät går över till ett gemensamt nordiskt system för kapacitetsmarknaden för automatiska frekvensåterställningsreserver (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR). Detta innebär en ny handelsplattform...

Enormt intresse för elektrifiering av tung trafik

Den 22 april stängde utlysningen för Regionala elektrifieringspiloter. Stödet som ska främja elektrifieringen av tung trafik visade sig generera ett stort intresse runt om...

Kraftringen investerar 3,5 miljarder kronor

Fram till 2030 kommer Kraftringen investera 3,5 miljarder kronor för att bygga ut och framtidssäkra elnätet. - Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en...

E.ON investerar 156 miljoner i Sollefteås elnät för dagens och framtidens behov

Under 2022 investerar E.ON nästan 156 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Sollefteå kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet...

Priset på elbilar fortsätter skena – upp 40 procent 2022

Priset på elbilar steg med 42 procent under årets fyra första månader. En elbil kostar nu 479 000 kronor i medianpris. Motsvarande pris för...

Kraftpriset krossar alla rekord

Systempriset för april blev 133,8 EUR/MWh. Det krossar det förra rekordet på 53 EUR/MWh satt i april 2011 med god marginal. Orsaken till den...

Stor risk för högre elpriser i maj

I början av maj är det stor risk att södra Sverige får ännu högre elpriser. Kriget i Ukraina pressar elpriserna uppåt när den inhemska...

Läget i Europa påverkar de svenska elpriserna

Den fossilfria elmixen i Norden med vind-, vatten- och kärnkraft är faktorer som verkar stabiliserande på elpriset. Den oroliga situationen i Europa till följd...

Ei godkänner att intäkter för överbelastning får användas för att sänka nättariffen

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt att Svenska kraftnät får använda en del av intäkterna från överbelastning (så kallade flaskhalsintäkter) för att sänka transmissionsnätstariffen under 2022. Svenska...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning