Hem Kraftbolagen

Kraftbolagen

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway stöttar det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021....

Växjö Energi ska säkra landets elbehov

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska...

Östhammar ger klartecken för utbyggnad av befintligt slutförvar

Östhammars kommun säger ja till SKB:s ansökan om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Beslutet fattades vid kommunens fullmäktigemöte...

Obefintliga utsläpp från Forsmark och Ringhals

Under fjolåret genomförde kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningarna. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har...

Täby kommun, E.ON och Stockholm Exergi bildar nytt bolag

Täby kommun, E.ON och Stockholm Exergi har för avsikt att etablera ett gemensamt bolag för fjärrvärmeförsörjningen i kommunen. Avsikten är att bygga samman de...

Borg lovar att fasa ut utsläppen

”Jag lovar att säkerställa att Vattenfall når Parisavtalets mål genom att fasa ut fossila utsläpp från vår egen verksamhet och hjälpa våra kunder att...

PowerCell får order från Bosch till ett värde av totalt MSEK 25

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på PowerCell S3 från Robert Bosch GmbH till ett värde av cirka 25 miljoner kronor (2...

Blåsigt väder och låga temperaturer bidrar till högre spotpriser.

Systempriset ökade med 45 procent i veckan. Även spotpriserna ökade i samtliga elområden. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 122 respektive 125...

Elpriset kan fördubblas i sommar

Elpriset har under april varit stabilt med få pristoppar och snittpriset landade på nästan samma priser som i mars. I sommar väntas dock högre...

De låga elpriserna kan dröja

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som levererat på en hög nivå. Det torra väderläget under månaden gör...

Kraftigt ökning av periodens resultat för Vattenfall

Nettoomsättningen minskade med 5% (-1% exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160). Det underliggande rörelseresultatet uppgick till  12 053 MSEK (10 187). Rörelseresultatet uppgick...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning