I väntan på utbyggnad av nya elnät på stam- och regionnivå arbetar Göteborg Energi Nät med en rad olika åtgärder för att skapa utrymme i det lokala elnätet. Ett verktyg är vår flexibilitetsmarknad Effekthandel Väst som nu drar i gång sin tredje säsong den 1 december. I år har många nya företag valt att delta i handeln.

Att handla med effektflexibilitet är ett sätt att frigöra kapacitet i det lokala elnätet när behoven är som störst, till exempel under den kalla årstiden. Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

– Intresset för att delta på marknaden är rekordstort och i år har vi hela nio nya aktörer som vill vara med och erbjuda sin flexibilitet. Effekthandel Väst är ett av våra viktigaste verktyg för att möta kapacitetsutmaningen i Göteborg. Vi är fortfarande i en utvecklings- och lärande fas så jag ser framemot att gå in i denna vinter och lära oss ännu mer ihop med deltagande leverantörer, säger Therese Caesar, Ansvarig Flexibilitet på Göteborg Energi Elnät.

Flexresurserna i effekthandeln kommer bland annat från batterier, laddstolpar, värmepumpar, frysar, och styrbar verksamhet som industrimaskiner. Genom att skapa mer flexibilitet i det lokala nätet kan begränsningar i överföringskapaciteten från överliggande nät hanteras effektivare.

Effekthandel Väst är en flexibilitetsmarknad på NODES marknadsplats och även Mölndal Energi Nät är en köpare på marknaden.

– Att jobba med flexibilitet i elnätet har en stor potential. Vi räknar med att handeln i framtiden kan frigöra minst 100 megawatt elnätskapacitet, vilket motsvarar två Partille en kall vinter. Jag tror att det ökade intresset för att delta på marknaden bland annat beror på att många företag och andra aktörer förstår alltmer om samhällsutmaningen kring effekt och kapacitet och vill bidra till att lösa den, säger Therese Caesar.

Fakta Effekthandel Väst

  • Effekthandel Väst är en lokal flexibilitetsmarknad där Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Mölndal Energi Nät AB (MENAB) köper effektkapacitet från elnätsanslutna företagskunder eller så kallade aggregatorer.
  • Handeln sker i samarbete med NODES, en oberoende marknadsoperatör, på deras marknadsplats.
  • Företag säljer effekt genom att tillfälligt dra ner sin elanvändning, alternativt höjer sin elproduktion, för att minska belastningen på elnätet. Elnätsägare köper effekten för att skydda elnätet när belastningen väntas bli stor.
  • Marknaden är öppen från 1 december till 31 mars.
  • Sedan tidigare deltar Akademiska Hus, Batteryloop och Göteborg Energi (Rya Värmepumpar)
  • Nya aktörer är Ica Maxi Mölndalsvägen, Dagab, Svenska Mässan, Skrotfrag, Checkwatt, SKF, Volvo Energy, Adayservice och Gryaab