Den 1 februari återupptas omprövningarna av vattenkraften. Det var beskedet från statssekreterare Daniel Westlén under Energiföretagens konferens Arena vattenkraft den 16 november. Men vad har egentligen hänt under pausen? Har de brister som motiverade pausen åtgärdats? Energiföretagens vattenkraftsexpert Johan Bladh tycker inte det.

– Än så länge har vi inte sett några konkreta förslag, men vi har fått muntlig information om att man nu bereder ett antal processförbättrande regelförändringar. Det är förstås välkommet men inte tillräckligt, säger Johan Bladh.

Skälet till pausen var oron för omprövningarnas konsekvenser för elsystemet. Den 27 september i år överlämnade Svenska kraftnät sin konsekvensutredning till regeringen som visade att den nuvarande inriktningen skulle ge oacceptabla konsekvenser för elsystemet.

– Det märkligt att regeringen nu tycks vara beredd att släppa omprövningarna vidare innan man har säkerställt att konsekvenserna framåt blir acceptabla, anser Johan Bladh.

Bindande riktvärden är nödvändigt

Energiföretagens viktigaste budskap till politiken är att de riktvärden som anger gränsen för vad som är en acceptabel påverkan på kraftsystemet anges i en förordning så att de blir bindande för vattenförvaltningen. Sådana författningsförslag lyser dock ännu med sin frånvaro. Utan bindande riktvärden har inte regeringen hanterat de brister som präglade omprövningarna före pausen, anser Johan Bladh.

– De riktvärden som finns angivna i den nationella planen har ett brett politiskt stöd. Problemet är dels att riktvärdena är för luddigt formulerade, dels att de bara har vägledande status. Därför tillämpas de inte av vattenförvaltningen på det sätt som politiken har avsett.

I Tidöavtalet står att ett nytt regelverk för omprövning tas fram som säkerställer att intresset av elförsörjning väger mycket tungt, samtidigt som småskaliga aktörer inte får helt orimliga kostnader.

– Det enda sättet att säkerställa att intresset av elförsörjning verkligen väger tungt, givet hur den svenska vattenförvaltningen är organiserad, är att skriva in tydliga bindande riktvärden i en förordning, avslutar Johan Bladh.