Foto: Patrik Lindén, Stora Enso.

Fyra företrädare för energibranschen: Det är inte omöjligt att vi kommer att behöva omkring 500 TWh el år 2050, jämfört med dagens 140 TWh.

Allt fler industriprocesser, transporter och framställning av råvaror drivs av el. Men dagens prognoser tar inte höjd för den snabbt intensifierade elektrifieringen. Regeringens nya strategi för elektrifiering måste beakta nya trender och våga tänka stort. Det är inte osannolikt att elanvändningen fyrfaldigas till år 2050.

I takt med fallande priser på ny teknik och samhällets strävan att fasa ut fossil energi blir elektrifiering en allt mer attraktiv lösning. Sverige har mycket att vinna på att accelerera energi- och klimatomställningen för att bli ledande i utvecklingen av innovativa och konkurrenskraftiga tekniska lösningar. Det är därför välkommet att regeringen nyligen sjösatt arbetet med en nationell strategi för elektrifiering.

Johanna Lakso, VD Power Circle
Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi
Björn Aronsson, VD Vätgas Sverige
Anna Werner, VD Svensk Solenergi

Läs hela debattartikeln i DN debatt.