Regeringen har tagit fram ett lagförslag om att ge elnätsbolagen rätt att höja avgifterna igen. Efter flera år av kraftiga höjningar för många konsumenter i landet riktas nu stor kritik mot förslaget.

Debatten om de höga elnätskostnaderna har i flera års tid varit något som upprört många konsumenter. Under åren 2014-2019 ökade elnätskostnaden med i snitt 27% i Sverige, vilket är långt över det allmänna konsumentprisindexet. Inför valet 2018 gick dåvarande energiminister Ibrahim Baylan (S) ut med löftet om rejält sänkta elnätspriser. Under tillsynsperioden 2020-2023 skulle regeringen och Energimarknadsinspektionen, begränsa elnätsföretagens möjligheter att fortsätta höjningar. De nya intäktsramarna, och en ny lag som satte stopp för att utnyttja “sparade” intäktsramar från tidigare år, ledde till sänkta elnätspriser förra året. Sedan dess har en debatt om kapacitetsbrist i elnäten blossat upp, framfört allt i Stockholmsområdet och Malmö. Nu har regeringen kommit med ett nytt lagförslag, som föreslås träda i kraft i maj i år, där man öppnar för att elnätsbolagen att återigen skall kunna höja avgifterna.

Lagen kommer leda till ökade vinster
Konkurrensverket och regeringens egen tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), har varit hård i kritiken till lagförslaget. Framförallt eftersom det inte står något i lagen som uttryckligen beskriver att investeringarna ska gå till ökad kapacitet i näten. Eftersom elnätsföretagen redan får kostnadstäckning för sina investeringar i den nuvarande regleringen, tror EI att lagen bara kommer leda till gör att elnätsbolagen får ökade vinster.

Många kritiska mot lagförslaget
Många konsumenter ställer sig negativa till lagförslaget, liksom många andra konsumentorganisationer.

– För många av våra medlemmar är det frustrerande med nätbolagens avgifter och en höjning är såklart inte välkommen, berättar Anders Kaijser.

Han påpekar även att Sydvästlänken, vilket är en del av stamnätet och därmed inte omfattas av dessa regleringar, blivit försenad 20 gånger och med mer än 5 år.

– Jag tycker regeringen borde fokusera på att få färdigt Sydvästlänken, istället för att ge möjlighet till ökade vinster för elnätsbolagen. Jag är övertygad om att sydvästlänken skulle lösa mycket av den kapacitetsbrist man har i de södra delarna av landet, säger Anders Kaijser