Energibolaget Öresundskraft har tagit ett betydande steg mot miljömässig hållbarhet genom att underteckna en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad. Genom denna banbrytande satsning strävar staden efter att införskaffa 12 000 ton negativa utsläpp årligen under ett decennium, ett viktigt steg mot att som stad uppnå netto-noll-utsläpp.

I centrum för projektet står Öresundskrafts ambitiösa plan att etablera en anläggning för koldioxidinfångning och lagring (CCS) vid Filbornas fjärrvärmeverk, planerat att vara i drift år 2027. Projektet, som nyligen mottog betydande statligt stöd genom ’Industriklivet’, är avsett att revolutionera strategier för minskning av koldioxidutsläpp.

CCS-tekniken vid Filbornaverket kommer att möjliggöra för effektiv infångning och permanent geologisk lagring av biogen koldioxid. När biogen koldioxid lagras långt ner i jorden mineraliseras den och omvandlas till sten, vilket effektivt avlägsnar CO2:n från atmosfären. Omvandlingen av CO2 till sten djupt under ytan säkerställer dess permanenta borttagning från luften vi andas.

Organisationer och företag som vill kompensera för utsläpp de inte kan eliminera på annat sätt, kan köpa negativa utsläppscertifikat. Det är dessa certifikat, motsvarande 12 000 ton CO2 årligen, som Helsingborgs stad avser att förvärva enligt den nytecknade avsiktsförklaringen med Öresundskraft. Satsningen stämmer överens med Helsingborgs mål att uppnå klimatneutralitet till 2030 och kommer att möjliggöra för stadens förvaltningar att nå netto noll-utsläpp.

Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad, betonar stadens höga ambitioner i klimatarbetet.

– Helsingborgs stad har höga ambitioner när det kommer till klimatarbetet och utsågs 2021 till en av EU:s mest klimatsmarta städer. Genom den här satsningen kommer vi kunna kompensera för våra sista kvarvarande utsläpp på ett sätt som på allvar gör skillnad för klimatet.

– Initiativet garanterar inte bara klimatneutral fjärrvärme till stadens invånare och företag, utan öppnar även upp och visar vägen för lokala företag att investera i klimatet genom negativa utsläpp. Avtalet blir därmed en viktig signal till näringslivet som är en oumbärlig partner inom klimatarbetet.

Soraya Axelsson, kommersiell chef för CCS-projektet på Öresundskraft, tillägger:

– Vi har kommit långt i arbetet med en CCS-anläggning och vi vet att tekniken funkar. Just nu arbetar vi med att upphandla den part som kan hjälpa oss att bygga anläggningen och avtala med transportörer och lagringsaktörer. Planen är att det slutgiltiga investeringsbeslutet tas första halvan av 2025 och att vi kan påbörja arbetet med att avskilja, transportera och slutlagra koldioxiden redan 2027. Detta är en viktig satsning för helsingborgarna och för att staden ska nå sina klimatmål. Därför känns det extra bra att staden är med och bidrar till att CCS blir en verklighet.