Putins krig visar ytterligare att det är hög tid att ställa om till fossilfritt

Liksom många andra följer jag med sorg utvecklingen i Ukraina. Jag tänker även på hur Rysslands invasion av Ukraina har gjort det ännu tydligare hur beroendet av olja, gas och kol kan driva på krig. Sverige och andra länders import av rysk olja och gas innebär stora inkomster som kan bidra till att finansiera Putins krig i Ukraina.

Samtidigt är vi alla numera ruskigt medvetna om hur koldioxidutsläpp från fossila bränslen skadar klimatet och vår planet. Kriget i Ukraina belyser ytterligare att det är hög tid att avsluta beroendet av fossila bränslen, och sätta fokus på den gröna omställningen.

”Vi har förmånen att arbeta med flera organisationer som gör livsviktiga insatser på plats i Ukraina”

Som en följd av kriget ställs också frågor om hur invasionen kan komma att påverka elpriset. Den här vintern har omvärldens inverkan på elpriset här i Sverige varit tydlig. Elpriserna i Europa och södra halvan av Sverige har drivits upp under hösten och vintern främst av brist på naturgas. Efter den ryska invasionen och de sanktioner som därefter påfördes har oron kring naturgastillgången ökat. Detta har gett än högre och mer volatila naturgaspriser och därmed har de extrema elpriserna återbesökt södra Sverige under mars.

Elpriset påverkar oss alla i Sverige, men det som står på spel i Ukraina handlar om människors liv och hälsa. Och även om situationen känns utmanande så går det att hjälpa. GodEl drivs av en stiftelse och vi delar ut all vinst till våra partnerorganisationer – över 54 miljoner kronor sedan starten. Vi har förmånen att arbeta med flera organisationer som gör livsviktiga insatser på plats i Ukraina eller arbetar med att stötta här i Sverige.

  • Rädda Barnen ger akut hjälp med tak över huvudet, mat och rent vatten.
  • Läkare Utan Gränser arbetar med att starta upp akuta insatser i Ukraina samt i närliggande länder.
  • SOS Barnbyar fortsätter sitt arbete med stöd till unga och familjer, samt med akuta krisinsatser.
  • Naturskyddsföreningen stödjer Ukrainas största miljöorganisation Ecoaction som jobbar under svår press just nu.
  • Stockholms Stadsmission förbereder sig för en ny flyktingvåg. “Vi har gjort det förut och vi gör det igen”.

Jag vill rikta ett stort tack till våra partners för det enormt viktiga arbete de gör. Låt oss alla hoppas att det fruktansvärda som just nu pågår i Ukraina upphör snarast – och till dess hjälpa till på de sätt vi kan.

Maria Erdmann, vd på GodEl