Dala Energi har genomfört en ägarspridning som värnar om bolagets ägarmodell med en folkaktie. Ett lokalt företag förankrat i det lokala samhället, där kommunerna Rättvik, Leksand och Gagnefs kommuner är några av de stora ägarna.

Dala Energi tog hjälp av marknadsplatsen Pepins, där aktien är noterad, för att med en helt demokratisk tilldelningsmetod leta nya delägare. Det kan vara första gången i Sverige då alla fått samma möjligheter att teckna lika mycket aktier, oberoende av hur mycket pengar man har eller vart man bor.

Modellen såg ut som sådan att alla som tecknat en post (300 aktier) fått denna tilldelad sig, därefter fick alla som tecknat två poster ytterligare aktier tilldelade och så vidare tills hela emissionen var fulltecknad.

Den maximala tilldelningen kommer att bli två poster, detta gör att Dala Energi kunnat rikta sig till en bred investerarbas. Det formella beslutet om tilldelning tas av Dala Energis styrelse inom kort.

Stort intresse skapade överteckning
Intresset för nyemissionen var mycket stort och över 1 100 personer och företag valde att teckna aktier för över 36 miljoner kronor. Dala Energi sökte enbart 10 miljoner i nya pengar vilket betyder att emissionen blev kraftigt övertecknad.

“Att vi lyckats genomföra emissionen så framgångsrikt med vår gemensamt framtagna modell tycker vi är fantastiskt. Dala Energi är ett gediget och stabilt energibolag med över 300 miljoner i omsättning, och att över 36 miljoner tecknades i emissionen via Pepins sajt är ett starkt bevis för vår plattform. Framtidens kapitalanskaffningar kommer i högre grad ske via digitala plattformar och vara öppna för alla, snarare än genom inbjudan i personliga och slutna nätverk.” säger Linn Ansterus som är ansvarig för både marknadsplatsen och kapitalanskaffningen på Pepins.

Vidare säger Linn att “Emissionen i Dala Energi visar på en trend där vi människor vill investera i linje med våra värderingar. Dala Energi går i bräschen för att värna om samhället, både genom sin lokala förankring men också genom sina stora satsningar på grön el.”

Lokal förankring
I emissionen kunde man se att den lokala förankringen var stark. Cirka 30 % av alla som tecknade aktier har en postadress i Dalarna, men betydligt fler har anknytning till Dalarna. Resultatet visar på styrkan hos det lokala engagemanget och för Dalabygden. Av det tecknade aktierna har ca 70 % tecknats av nya aktieägare, vilket innebär att Dala Energis får många nya delägare efter att ha sökt nya aktieägare med nydanande modell för demokratisk tilldelning.

”Det är verkligen roligt att vi får fler delägare och vi blir nu en bra bit över 4 000 aktieägare. Tillsammans för bygdens bästa investering är vår vision, där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och där vi sparar på bygdens resurser och minskar vår globala klimatbelastning. Vi ska vara ett bolag väl förankrat i bygden, där vi tillsammans med kunder, ägare, medarbetare och kommunerna utvecklar bygden” säger Bengt Östling vd Dala Energi.

Dala Energi satsar på vindkraft
Dala Energi har förvärvat aktier i Dala Vind AB, har genomfört en investering i ett vindkraftverk på Hedboberget samt påbörjat en investering i ett vindkraftverk i Riskebo. Det är dessa satsningar på hållbar grön energi från vindkraft som gör att Dala Energi valt att leta nya delägare. Dala Energi har i och med sina investeringar ökat sitt direkta och indirekta ägande i vindkraftsproduktion till 45 GWh per år.
Dala Energi vill öppna upp för att alla ska få möjligheten att bli delägare i ett regionalt energibolag och därmed kunna påverka hur det framtida el- och kommunikationsnätet ska utvecklas.

Det formella beslutet om tilldelning tas av Dala Energis styrelse inom kort.