– Sveriges Allmännytta ger råd till medlemsföretagen, visar på bra exempel och tar fram fakta i form av reda siffror, berättar Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för Mobilitetsprojektet.

Sveriges Allmännytta som organiserar landets allmännyttiga bostadsföretag har egna experter inom bland annat digitalisering, klimat och förvaltning. Frågor kring elektrifiering och laddinfrastruktur berör alla nämnda expertområden. Under flera år pågår det så kallade Mobilitetsprojektet tillsammans med bland andra KTH och som har stöd från Energimyndigheten.

Mobilitetsprojektet spänner över både person- och varutransporter och annan mobilitet. Projektet utgår ifrån existerande resurser hos allmännyttan såsom parkeringar och bolagens egna bilparker. Elektrifiering med elbilar och installation av laddstolpar hör till aktuella frågor som de allmännyttiga bolagen måste tackla. Här öppnas samtidigt nya möjligheter att göra det egna företagets verksamhet mer klimatsmart och miljövänlig, samtidigt som servicen till och möjligheterna för hyresgästerna kan förbättras.

Stöd för medlemsföretagen

Sveriges Allmännytta undersöker läget ute hos medlemmarna, hur långt har man kommit med elektrifieringen. Det går redan att peka på bra exempel, både i form av pilotförsök och i full skala. Sveriges Allmännytta har publicerat ”Laddguiden” – en typ av lathund med länkar till olika aktörer i branschen – Power Circle, Energimyndigheten etc.

– Vi jobbar ständigt för att ta fram goda råd, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för Mobilitetsprojektet.

När det gäller tekniken finns redan många råd och tips från olika håll. Men för det enskilda medlemsföretaget är det en rad övergripande frågor att ta ställning till först. Hur kan staden klara mobiliteten och vad kan den tillföra? Vilken stadsmiljö vill vi ha? Vem ska betala för laddinfrastrukturen och andra investeringar? Vilka aktörer ska släppas in och vilka roller ska de ha?

Förutsättningarna skiljer sig mycket mellan bolagen. Sveriges Allmännytta är igång med tre pilotprojekt. Väsbyhem jobbar med laddstolpar, men också med elbilspool för hyresgästerna som alternativ. Strömstadsbostäder har elektrifierat en del av den egna fordonsflottan och undersöker om de kan dela laddinfrastrukturen med sina hyresgäster. Svenska Bostäder som äger miljonprogramsområdet i Husby, frågar sig hur de ska kunna erbjuda el-mobilitet till ekonomiskt svaga grupper.

Många elbilar

Power Circle har beräknat att det kommer att finnas 1–2 miljoner elbilar 2030. Detta kan jämföras med att vi idag har drygt 5 miljoner personbilar. Samhället och därmed allmännyttan står inför miljardinvesteringar för att klara laddinfrastrukturen. Bostadsbolagen bör kanske ta chansen att inte bara bygga laddstolpar på förfrågan, utan arbeta proaktivt och samtidigt förbättra mobiliteten samt boendetrivseln och stadsmiljön.

– Varje bolag borde utse en person med helhetsansvar kring mobilitet och dessutom tidigt förankra frågorna hos vd och styrelse, anser Carl Ståhle. Tänk exempelvis på att ekonomin kring P-platser idag ofta ingår i fastighetens resultaträkning. P-platserna borde kanske vara en egen resultatenhet, eftersom de orsakar specifika kostnader, men samtidigt ger möjligheter till nya intäkter.

Flera intäkter

Elektrifiering kan medge intäkter av helt annat slag än idag, eftersom elbilarnas batterier kan fungera som el-lager. Elkraft kan säljas tillbaka till elleverantören när denne har brist. Dessutom kan balanskraft erbjudas nätägaren, som kan kapa effekttopparna.

– Man bör tidigt fundera över vilka aktörer som ska verka i en stad med e-mobilitet, vilka roller de ska ha och vilka affärsmodeller som ska råda, fortsätter Carl Ståhle. Här kommer digitaliseringen in. Data behöver samlas in och lagras på rätt sätt och användas för att utveckla och stödja affärsmodeller.

Glöm inte skogen för alla träd. Teknik i all ära, men grundläggande är att utveckla affärsmodeller som passar den egna staden och det egna bostadsbolaget. I sammanhanget är det också lägligt att se över el-effektiviteten i själva fastigheterna. Strategiska satsningar där kan spara många miljoner i driftkostnader. Sedan kan man inte minst reflektera över att bättre miljöprestanda och effektivare mobilitet samtidigt höjer fastighetens värde.

* Mobilitetsprojektet pågår till sommaren 2022. Resultat kommer att publiceras från hösten 2021 och framåt.