Johan Sigvardsson, analytiker på elbolaget Bixia

Den här veckan har temperaturerna börjat falla rejält över Skandinavien och ligger just nu 2-4 grader under det normala för årstiden. Det gör att elanvändningen stiger i snabb takt, och producenterna är inte sena att svara på den stigande prisbilden och goda exportmöjligheter. Snittpriset för el under innevarande och kommande vecka beräknas hamna på mellan 21 och 24 öre per kWh, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

– Det här är en normal prisutveckling för perioden. Det vi kan konstatera är att prisskillnaden över landet inte är lika påtaglig eftersom stamnätets överföringskapacitet nu har ökat. Vi kan dock förvänta oss att viss differens mellan elområden blir kvar så länge överskottet av vattenkraft finns i Norge och ledningarna mot Sverige och Danmark är begränsade, vilket de förväntas vara fram till slutet av november, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Högtycket innebär också mindre vind och vindkraftsproduktion, vilket också bidrar till högre elpris. Just nu står vindkraften för 13 procent av den totala produktionen i Norden medan vattenkraften står för 55 procent och kärnkraften för 17 prcoent.

– Elproduktionen ökar kraftigt i Norden under oktober, från cirka 7 Terawattimmar (miljarder kilowattimmar) i veckan till 8 TWh. Samtidigt exporterar vi omkring 8 procent av det som produceras, säger Johan Sigvardsson.

Fortsatt underhåll i kärnkraftveken

De svenska kärnkraftverken går fortfarande på begränsad effekt till följd av förlängt underhåll. Forsmark 1 kommer att gå på halv effekt fram till den 6 januari, Oskarshamn 3 har förlängt sin revision till den 9 november och Ringhals 1 kommer som tidigare planerat att dra ned på produktionen från den 25 oktober inför den permanenta nedstängningen vid årsskiftet.

– De flerfaldiga förlängningarna och incidenterna inom kärnkraften ställer vissa frågor inför vintern. Har vi inte full kärnkraftsproduktion och vintern bli kall kommer det bli höga priser i Sveriges två sydligaste elområden. De elområdesdifferenser mot systempriset vi nu ser kommer enligt vår bedömning att bestå året ut, säger Johan Sigvardsson.