E-handelsjätten Amazon bekräftade i somras att de kommer satsa på den svenska marknaden och etablerade nyligen ett stort lager i Eskilstuna. Förutom Amazon finns planer på fler stora etableringar av andra techbolag såsom Google och Microsoft. Den digitala expansionen går snabbt, och i takt med detta behöver även det svenska stamnätet byggas ut för att inte bli överbelastat.

Under den senaste tiden har många medier rapporterat om Amazons stora etablering i Eskilstuna och hur det påverkar det svenska stamnätet. Nyligen intervjuades energiminister Anders Ygeman av Sveriges Radio om vilka åtgärder som är nödvändiga för att kunna höja kapaciteten och hur det ska ske. Förutom det presenterade även Energimarknadsinspektionen en omfattande rapport i förra veckan på samma ämne, vilket gör frågan än mer aktuell.

Överbelastning av elnätet

Att det svenska stamnätet behöver byggas ut och förbättras är en debattfråga som varit aktuell under sommaren. Då handlade det om hur bristerna i stamnätet påverkar överföringen av el mellan de olika delarna av landet, som gav en stor prisskillnad på elen i somras. Nu är frågan högst aktuell igen, men denna gång handlar det om hur stora etableringar av techbolag riskerar att överbelasta elnätet.

E-handelsjätten Amazons nya lager i Eskilstuna är den senaste stora etableringen. Lagret som ligger på ett flygområde är 15 000 kvm stort påverkar elnätet mycket, och med fler sådana etableringar behöver kapaciteten i stamnätet höjas för att det inte ska överbelastas.

Halvera tiden för utbyggnad

I en intervju med Sveriges Radio berättar energiminister Anders Ygeman om förslaget hur Sverige ska möta kapacitetsbristen. Förslaget från Ygeman innebär att elnätets kapacitet ska tredubblas inom de närmsta och processen för utbyggnader i elnätet ska sänkas markant.

– Det är idag ett omfattande arbete att bygga ut elnätet, och det är svårt att på kort tid göra de arbeten som behövs. Förslaget skulle alltså påskynda processen ordentligt vilket behövs för att kunna ge fler företag chansen att växa och etablera sig i Sverige, säger Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Förutom att företag och andra verksamheter ska kunna fortsätta växa i Sverige, behöver kapaciteten även höjas för att inte påverka samhället på andra plan. I rapporten från Energimarknadsinspektionen behöver resurserna i elnätet i vissa större städer öka ordentligt. Detta för att inte riskera att påverka exempelvis utbyggnaden av nya bostadsområden eller andra nyetableringar.