Det nordiska energibolaget Gasum utökar sin biogasportfölj genom att förvärva två tredjedelar av aktierna i svenska Liquidgas Biofuel Genesis AB. Liquidgas Biofuel Genesis äger och driver en biogasuppgraderingsanläggning i Helsingborg.

Anläggningens andra ägare med en tredjedel av aktierna är Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB (NSR), det regionala avfallshanteringsbolaget. NSR har arrenderat biogasanläggningen till Biond AB som producerar rå biogas från det biologiskt nedbrytbara avfallet som de samlar in från hushåll och industrier i området och sedan säljs den råa biogasen till Liquidgas Biofuel Genesis för uppgradering.

Anläggningens årliga produktion är för närvarande cirka 80 gigawattimmar (GWh) uppgraderad biogas. Anläggningen är ansluten till ett lågtrycksnät och all uppgraderad biogas distribueras för närvarande genom nätet till lokala påfyllningsstationer.

Gasum avser också att undersöka möjligheten att förvätska gasen på plats någon gång i framtiden.

”Det här förvärvet är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att implementera vår strategi att tillgängliggöra mer förnybar gas på den nordiska marknaden. Intresset för biogas växer ständigt i takt med att allt fler transport- och logistikoperatörer såväl som industriaktörer inser sin potential att minska utsläppen just nu istället för om tio år. Uppgraderingsverksamheten i Helsingborg är ett bra tillskott till Gasums biogasportfölj i Sverige, där vi även investerar kraftigt i biogasanläggningsprojekt under kommande år”, säger Mika Wiljanen, VD för Gasum.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Gasum, en erfaren och stark aktör inom biogasbranschen. Detta partnerskap ger oss utmärkta möjligheter att utveckla vår verksamhet för uppgradering av biogas i Helsingborg. Samarbetet kan bidra till en långsiktig utveckling av gröna transporter i regionen”, säger Ulf Molén, VD på NSR AB, delägare till verksamheten.

Förvärvet är en del av Gasums strategiska mål att tillgängliggöra sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas på marknaden årligen till 2027. Gasum strävar efter att uppnå detta genom att öka sin egen biogasproduktion samt via inköp från betrodda partners. Gasum bygger just nu den första av fem stora nya biogasanläggningar i Götene.

Att nå målet på 7 TWh skulle innebära en kumulativ koldioxidreduktion på 1,8 miljoner ton per år för Gasums kunder. Biogasens livscykelutsläpp är i genomsnitt 90 % lägre jämfört med traditionella fossila bränslen.

”Vårt strategiska partnerskap med Gasum innebär att förutsättningarna för en cirkulär ekonomi och en hållbar hantering av resurser stärks för hela nordvästra Skåne. Det är jag väldigt glad över”, säger Rikard Lind, styrelseordförande NSR AB.