Jonas stenbeck

Förr var intresset för elpriser något som hörde till vinterhalvåret. Höga temperaturer och torrt väder under stora delar av juni har lett till en oro för höga elpriser i sommar. Det väntas mer än dubbelt så mycket nederbörd än normalt i början av juli samt mer blåst vilket påverkar elpriset nedåt. De varierande elpriserna ger all anledning till att vara extra observant på sitt elavtal.

Enligt en undersökning som Vattenfall låtit undersökningsbolaget Statista göra i fem länder så tror 47 procent av svenskarna att elpriset kommer att öka framöver. Jämfört med i Tyskland, där 65 procent och hela 76 procent i Frankrike, tror samma sak. Elmarknaden har haft en rejäl återhämning men osäkerheten kring kriget i Ukraina, gaslagren och priserna på råvaror är osäkerhetsfaktorer som påverkar elpriserna i Norden.

Undersökningen visar även att 62 procent av svenskarna kommer att ha samma fokus på energifrågor i sommar som de hade i vintras. Samma undersökning visar också att 43 procent av de svenska konsumenterna föredrar fastprisavtal.

– Mitt i sommaren är kanske inte elpriset det man främst tänker på. Men det är ett bra tillfälle för att se över sitt elavtal, fortsätta spara el där man kan och se om det finns investeringar man kan göra för att få ner elkonsumtionen, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Medelspotpriset i elområde SE3 (Södra Mellansverige) blev för juni 53,06 öre/kWh, samma tid i fjol var det 126,31 öre/kWh, dvs mer än dubbelt så dyrt. 2021 låg priset på 40,30 öre/kWh i samma elområde.

De svenska och norska vattenmagasinens fyllnadsgrad ligger på normala nivåer. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten har påverkats av det torra vädret men ser ut att förbättras något i juli. Inom kärnkraften pågår de planerade, årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll och har just nu en kapacitet om 76 procent. Det har blåst mindre men vindkraften förväntas öka något i juli.

– Vi har på nytt sett ett ökat intresse för att binda sitt elavtal. Därför erbjuder vi till exempel möjligheten att teckna ett kortare avtal på sex månader som börjar gälla från ett datum senare i år. Då vet du vilket elpris du kommer att betala i vinter och för vissa är det en trygghet, säger Jonas Stenbeck och fortsätter:

– Samtidigt ger ett avtal med timpris möjlighet att påverka hur mycket man betalar genom att hålla koll på elpriset per timme och styra elanvändningen till timmar då elpriset är lägre. Men det är som sagt en viktig fråga för varje hushåll att ta ställning till och fråga sig vilka behov man har och vad är möjligt att göra i sitt eget unika fall. Vill du ha hjälp är Energispararen ett bra online verktyg.

Juni 2023 (medelspotpris) Juni 2022 medelspotpris) Juni 2021(medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige 51,61 öre/kWh 51,11 öre/kWh 34,81 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 51,61 öre/kWh 51,11 öre/kWh 34,81 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 53,06 öre/kWh 126,31 öre/kWh 40,30 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 103,39öre/kWh 180,37 öre/kWh 73,94 öre/kWh

 

Se dagsaktuella timpriser på elbörsenSpotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.