Jonas stenbeck

Höga temperaturer, kraftig blåst och välfyllda vattenmagasin har präglat hösten. För andra månaden i rad har priserna på elmarknaden varit väldigt låga och i oktober hade en femtedel av månadens timmar negativa elpriser. Oroligheter i omvärlden påverkar elmarknaden i Norden men tack vare stark kraftproduktion har detta hittills haft liten påverkan på Nord Pools spotpriser

Tack vare starka vindar vissa dagar i oktober, välfyllda vattenmagasin, fortsatt medvetenhet kring energianvändning och högre temperaturer har en femtedel av oktober månads timmar visat minuspriser. Det har hållit nere det genomsnittliga elpriset för månaden.

– I oktober har elpriserna varit låga i alla elområden, jämfört med de senaste åren samma tid. De negativa elpriserna har varit extremt ovanliga men visar bara ännu mer på att elpriserna är väldigt väderberoende och oförutsägbara. Så det är fortsatt viktigt att vara aktiv och se över sitt elavtal, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Medelspotpriset på Nord Pool i elområde 3 (Södra Mellansverige) blev 33,06 öre/kWh för oktober, att jämföras med ifjol då priset var nära 2,5 gånger så högt, 80,64 öre/kWh.

Kärnkraften förväntas nå full effekt i Norden i början av november. Vindkraften producerar bra och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är för den här tiden på året nära den bästa på 30 år.

Det råder stor osäkerhet på den europeiska elmarknaden men trots oroligheterna har de europeiska elpriserna inte skenat. De välfyllda gaslagren är en del av förklaringen samt att förbrukningen av gas i Europa har kraftigt minskat i jämförelse med tidigare år, vilket håller elpriserna nere.

–  Priset på fastpriskontrakt är högre än rörligt elpris, men erbjuder en förutsägbarhet om man vill ha kontroll på sin elkostnad. Vid en kall och vindfattig vinter ökar sannolikheten för högre elpriser. Om man vill binda sig en kortare period erbjuder Vattenfall ett sexmånadersavtal, så att man efter den perioden kan välja att fortsätta med fast elpris eller byta till rörligt elpris i vår då det blir varmare, säger Jonas Stenbeck.

Oktober 2023 (medelspotpris) Oktober 2022 (medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige 17,58 öre/kWh 50,49 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 17,58 öre/kWh 51,32 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 33,06 öre/kWh 80,65 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 35,95 öre/kWh 81,26 öre/kWh