vindkraft, vind

Vattenfall har fattat ett investeringsbeslut om att bygga en vindkraftspark i Velinga, utanför Tidaholm. Bygget beräknas starta i slutet av 2023 och parken väntas tas i drift i början av 2026.

Vindkraftsparken, som ligger i Tidaholms kommun, kommer att ha en effekt på cirka 67 MW och en årlig produktion om 173 GWh.

”Vi är mycket glada och stolta över att kunna påbörja byggnationen av ytterligare en vindkraftspark i södra Sverige. Vi vill tacka markägare, kommuner, leverantörer och övriga partners för ett gott samarbete,” säger Daniel Gustafsson, chef för projektutveckling, landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Tidigare i år invigde Vattenfall Grönhults vindkraftspark och vi påbörjade också byggnationen av Bruzaholms vindkraftspark, samt två batterilagringssystem vid våra vindkraftsparker Höge väg och Hjuleberg. Tillsammans är dessa projekt viktiga bidrag till den gröna omställningen och elförsörjningen i södra Sverige.

Här kan du läsa mer om Velinga vindkraftspark: Vindkraftsprojekt Velinga – Vattenfall

Om Velinga:

  • Vindkraftsparken kommer bestå av 12 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter.
  • Velinga kommer att ha en effekt om ca 67 MW och en årsproduktion om 173 GWh.
  • Vindkraftsparken beräknas tas i drift i början av 2026.