Mer än hälften av Vattenfall Eldistributions 900 000 kunder har fått en ny smart elmätare som gör det enklare att få bättre koll på sin elanvändning. Nu fortsätter utrullningen till fler delar i Sverige och installationstakten ökar – innan 2025 ska samtliga kunder få smarta elmätare.

För att uppfylla lagstiftade funktionskrav för elmätare byter Vattenfall Eldistribution, och alla andra elnätsföretag i Sverige, ut elmätarna hos sina elnätskunder mot nya, smarta som ger konsumenter större kontroll över sin elanvändning och samtidigt tryggar en effektivare drift av elnäten. De nya elmätarna har funktioner som innebär att kunder enklare kan följa och styra sin elanvändning och koppla på smarta tjänster som egen produktion via solceller eller lösningar för energieffektivisering.

Norrbotten och Södermanland
Vattenfall Eldistributions utrullning av de nya elmätarna pågår i full skala och ska slutföras senast 1 januari 2025. Med fler än 500 000 mätarbyten hos privat och företagskunder är utrullningen mer än halvvägs i mål och en viktig milstolpe har nåtts. Från i höst kommer vi att utöka våra installationsteam i fält och påbörjar nya etapper i våra elnätsområden. Nytt är att vi kommer till våra kunder i Norrbotten med start i september. Vi kommer också att flytta oss mer söderut i Stockholmsområdet och in i Södermanland.