Två amerikanska elnät kan sakna tillräckligt med kraft för att möta efterfrågan och krävda reservkapaciteter på torsdag när hushåll och företag höjer sina luftkonditioneringar för att undkomma en brutal värmebölja som täcker Texas och andra centrala delstater i USA.

Elreliabilitetsrådet för Texas (ERCOT), som ansvarar för elnätet för över 26 miljoner kunder, förutspådde en ”brist på reservkapacitet utan marknadslösning tillgänglig för torsdag … vilket skapar en risk för en händelse av energi nödsituation”.

Elnät bär reservkapaciteter för att säkerställa att systemet förblir pålitligt om en stor kraftanläggning eller överföringsledning misslyckas oväntat.

När ett nät inte har tillräckligt med resurser för att möta efterfrågan plus krävda reservkapaciteter kan operatörerna vidta nödåtgärder för att minska användningen och öka tillgången.

Dessa åtgärder inkluderar import från andra regioner, uppmaningar till energibesparing och i en värsta fall – kontrollerade roterande avbrott för att undvika okontrollerade strömavbrott.

Invånare i Texas har oroat sig för extremt väder sedan en dödlig storm i februari 2021 lämnade miljontals utan ström, vatten och värme i flera dagar när ERCOT kämpade för att förhindra ett sammanbrott av elnätet.

Enligt AccuWeather förväntades temperaturerna i Houston, den största staden i Texas, att nå 41,7 grader Celsius på torsdag. Det jämförs med en normal högsta temperatur på 34,4 grader Celsius för den här tiden på året.

ERCOT förutspådde att efterfrågan skulle nå 85 296 megawatt (MW) på torsdag, strax under sitt rekord på 85 435 MW som sattes den 10 augusti.

Även om efterfrågan inte förväntades nå en rekordnivå, förutsåg ERCOT att reservkapaciteterna skulle vara bristfälliga eftersom vissa kraftverk kanske inte är tillgängliga på torsdag.

Till skillnad från andra amerikanska elnät, som kan importera tusentals megawatt från grannregioner, är ERCOT i hög grad beroende av sin egen generering eftersom dess överföringssystem har få anslutningar till grannsystemen.

Priserna för nästa dag vid ERCOT North Hub, som inkluderar Dallas, sköt i höjden till $925 per megawattimme för torsdag från $255 för onsdag. Det jämförs med ett genomsnitt på $75 hittills i år, $78 år 2022 och ett femårs genomsnitt (2018-2022) på $66.

MISO LETAR EFTER KRAFT
Midcontinent Independent System Operator (MISO), som övervakar elnätet för 45 miljoner människor i 15 stater från Minnesota till Louisiana, förutsåg också att man kanske inte har tillräckligt med resurser för att möta prognoserad efterfrågan på torsdag.

”MISO har på grund av den extremt heta värmen som skapat nära rekordhög elanvändning och oplanerade driftavbrott för generering under de senaste 12 timmarna, utlyst en energinödsituation”, säger MISO-talespersonen Brandon Morris i ett e-postmeddelande.

”Även om elnätet är ansträngt, förblir strömförsörjningen stabil och att utlysa (larmet) gör att MISO kan få tillgång till ytterligare resurser för att upprätthålla tillförlitligheten”, säger Morris och noterar att nätet samarbetar med kraftföretag och grannnät för att ”ha varje tillgänglig resurs tillgänglig under dagen.”

MISO förutspådde att man skulle ha 125 907 MW av tillgängliga resurser med 120 656 MW från interna resurser och 5 251 MW av import.

Det skulle inte vara tillräckligt för att möta nätets förväntade topp på 127 692 MW, vilket skulle överträffa systemets tidigare högsta på 127 100 MW i juli 2011.