Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz talade nyligen inför Tysklands parlament och beskrev landet som fastnat i ”en trafikinfarkt” och som hamnat på efterkälken jämfört med jämförbara länder.

– Medan vi debatterar att förlänga en enda tunnelbanelinje eller bygga en skyskrapa, har andra länder redan avslutat hela projekt, sa han.

– Människorna i vårt land är trötta på trögheten, och det är jag också.

Det var en helt annan ton för sex månader sedan när Scholz entusiastiskt förutspådde att investeringar i grön energi skulle leda till en ekonomisk återhämtning jämförbar med de gyllene åren under Wirtschaftswunder på 1950- och 1960-talen.

Men istället har landet hamnat i en dystrare ekonomisk verklighet. Tysklands ekonomiska institut Ifo har flera gånger sänkt sina tillväxtprognoser de senaste månaderna, och de senaste siffrorna förutspår att ekonomin kommer att krympa med 0,4 procent i år.

En rapport från Internationella valutafonden i augusti förutspår att Tyskland kommer vara den enda större ekonomin som inte upplever någon tillväxt i år.

– Regeringens berättelse om att gröna investeringar kommer att skapa en ekonomisk boom är tydligt missvisande, säger Ifos chef Clemens Fuest till The Telegraph.

Klimatpolitiska åtgärder, som beslutet att avveckla gasuppvärmning, vilket nyligen antogs av det tyska parlamentet, ”ökar naturligtvis kostnaderna och hämmar produktionen” inom den redan krisdrabbade byggsektorn, tillade Fuest.

Ett framstående löfte från Scholz regering när den kom till makten 2021 var att bygga 400 000 nya bostäder om året för att tillgodose den växande befolkningen. I verkligheten kommer troligen bara 177 000 nya bostäder att byggas 2024, det lägsta antalet på femton år.

Ironin i att gasuppvärmningspropositionen antogs av parlamentet samma vecka som Scholz lovade att förenkla planeringsprocessen undgick inte det center-högeroppositionella partiet Kristdemokraterna (CDU).

Kanslern ”försöker lura människor”, sa Jens Spahn, talesperson för CDU i ekonomiska frågor.

– Motsättningarna är uppenbara… genom att godkänna gaspropositionen skapar Scholz-regeringen ett nytt byråkratiskt monster, tillade han.

Missnöjd med att Tyskland kallas ”Europas sjuka man” – en opassande benämning från den tid då landet hade hög arbetslöshet på 1990-talet – säger en CDU-representant nu: ”Vi är nu världens sjuka man”.