Sverige Energiminister: Ebba Bush Thor

Regeringen planerar att lägga fram en energipolitisk proposition senare i år och vill ha synpunkter från de andra partierna. Men det finns inte tillräckligt med tid för att samlas vid förhandlingsbordet.

Sverige kan inte vänta medan politiken fastnar i långvariga och ibland dysfunktionella förhandlingar under flera år. Detta måste hända nu, säger Ebba Busch till TT.

Oppositionen har tolkat dessa samtal som en sorts indirekt inbjudan. Det handlar inte om förhandlingar om energipolitik, säger Socialdemokraternas energipolitiska talesperson Fredrik Olovsson.

Han anser att branschen behöver långsiktiga villkor för att företag ska våga investera, och det kan bara uppnås genom en bred överenskommelse.

Åsa Pettersson är VD för branschorganisationen Energiföretagen. Även hon ser gärna överenskommelser med en bred majoritet och välkomnar samtalen som ett steg mot ökat samarbete mellan partierna.

För att lyckas med att utöka ny kraftproduktion och elnät, som behövs för elektrifieringen, är det absolut nödvändigt att politiken samarbetar på lång sikt. Därför ser vi positivt på detta, säger hon.