Batteridriven elbilsladdare ska hjälpa storstäder med kapacitetsbrist

Den snabba elektrifieringen kan komma att innebära att storstädernas elnät periodvis blir överbelastade, vilket skulle drabba elbilsägare som inte kan ladda sina bilar. Nu har E.ON och Volkswagen utvecklat en flyttbar elbilsladdare med inbyggt batteri, som kan ställas direkt på marken och i princip anslutas till vägguttaget.

– Företagens och stormarknadernas befintliga strömanslutningar ger tillsammans med det interna batteriet den nödvändiga kapaciteten för att ladda två elfordon samtidigt med upp till 150 kilowatt. I genomsnitt tar det 15 minuter att ladda bilarna för en räckvidd på cirka 200 kilometer, säger Pär Möller, chef för E.ONs mobilitetstjänster.

”E.ON Drive Booster”, som har yttermåtten 1,2 x 1,4 x 2,2 meter, behöver inte fortlöpande dra sin ström direkt från nätet. Istället har laddaren ett integrerat batterilagringssystem som garanterar att den alltid fungerar och ökar kapaciteten.

– Det behövs inga dyra anpassningar till infrastruktur eller anläggningsarbete, vilket gör snabb laddning enkel och möjlig nästan var som helst, säger Pär Möller.

Utbyggnaden av e-mobilitet är en viktig byggsten för energiomställningen. För att göra elfordon mer attraktiva behövs rikligt med kraftfulla laddstationer. Enligt Pär Möller innebär den nya lösningen att utbyggnaden av ett tätt offentligt nätverk av snabbladdningsstationer kan gå fortare.

– Förutom i storstäderna tror vi att den blir ett bra alternativ där elnätskostnader gör det svårt att försvara vanliga laddstationer. Snabbladdaren passar företag och kommuner som vill starta laddstationer utan att spendera en förmögenhet, eftersom tiden och kostnaderna som krävs för installationen är minimala. Samtidigt ges företag och kommuner möjligheter att klara högt ställda hållbarhetsmål.

Laddaren saluförs från den 1 oktober.