Svenska kraftnät har ansökt till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera en särskild upphandling av förbrukningsflexibilitet under höglasttimmar

– Vi har sedan vi fick uppdragen från regeringen arbetat så fort vi kan för att få in ansökan. Nu hoppas vi på ett snabbt godkännande, säger Staffan Engström, enhetschef nya stödtjänster och nätutnyttjande på Svenska kraftnät.

Uppdraget att upphandla förbrukningsflexibilitet utgår från EU:s nödförordning för att dämpa de höga energipriserna. Den typen av upphandling ligger utanför Svenska kraftnäts normala mandat, och det är därför ett godkännande från Ei behövs för att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera upphandlingen.

Svenska kraftnät bedömer att upphandling av förbrukningsflexibilitet kommer att bidra till att dämpa elpriserna i hela Sverige.