Tre av Svenska kraftnäts kapacitetshöjande ledningar är klara och tagna i drift. De ökar på olika sätt överföringskapaciteten i transmissionsnätet mellan elområde 2 och 3.

De tre driftsatta ledningarna ökar överföringskapaciteten genom olika tekniklösningar. I projekt Långbjörn-Storfinnforsen har man byggt en ny 400 kV-ledning, i Storfinnforsen-Midskog har man bytt ut en gammal 400 kV-ledning mot en ny medan man i Valbo-Untra prövat ny teknik i och med den högtemperaturlina som ersatt den befintliga 220 kV-ledningen.

Per Nyberg– Det är fantastiskt att dessa tre ledningar nu är i drift. På olika sätt förebygger de uppkomsten av flaskhalsar, ökar överföringskapaciteten och skapar möjlighet att ansluta vind- och vattenkraft. Det ligger gedigen kunskap bakom det slutgiltiga resultatet, säger Per Nyberg, programansvarig för Ledningar entreprenad under avslut på Svenska kraftnät.

Kan möta efterfrågan i Uppsala och Västerås

Totalt 132 kilometer kapacitetshöjande ledning förebygger nu uppkomsten av flaskhalsar mellan elområde 2 och 3. Valbo-Untra beräknas dessutom framöver kunna möta efterfrågan på ett ökat effektuttag i området runt Uppsala och Västerås.

Johan Svensson– Just de här tre projekten har som effektmål att minska hindren för ett maximalt nyttjande av transmissionsnätets överföringskapacitet, de så kallade flaskhalsarna. Idrifttagningen av Valbo-Untra möjliggör dessutom ett ökat effektuttag i regionen, säger Johan Svensson, enhetschef på Driftplanering på Svenska kraftnät.

Många faktorer påverkar överförd effekt

Det finns både kortsiktiga och långsiktiga mål för Svenska kraftnäts nätinvesteringar. Investeringspaketen påverkar den långsiktiga kapacitetsutbyggnaden av transmissionsnätet, samtidigt som varje projekt kan bidra till separata mål som på olika sätt ökar effektuttaget och blir kapacitetshöjande för hela transmissionsnätet.

Tobias EdfastVilken effekt som kan överföras på en enskild ledning är dock ofta en komplicerad fråga. Det beror bland annat på driftsituationen, temperaturen i omgivningen och på vinden. Effekten är också fördelad på flera ledningar, och det finns begränsade möjligheter att styra vilken väg effekten går.

– Det gör det svårt att ange enkla, exakta kapacitetshöjande siffror för enskilda ledningar och vilket effektuttag de bidrar med, konstaterar Tobias Edfast, enhetschef på Nätutveckling inom Svenska kraftnät.

Kort om projekten

De tre ledningsprojekten Långbjörn-Storfinnforsen, Storfinnforsen-Midskog och Valbo-Untra:

  • Bidrar med 132 km kapacitetshöjande ledningar.
  • Förebygger uppkomsten av flaskhalsar mellan elområde 2 och 3.
  • Ökar tillgänglig överföringskapacitet mellan elområde 2 och 3.
  • Främjar driftsäkerheten i transmissionsnätet.
  • Möjliggör anslutning av vind- och vattenkraft i regionen norr om Ramsele genom ny 400 kV-ledning (Långbjörn-Storfinnforsen).
  • Möjliggör anslutning av vindkraft i området runt Sollefteå genom byte av gammal 400 kV-ledning till ny (Storfinnforsen-Midskog).
  • Möjliggör framöver ökat effektuttaget i området runt Uppsala och Västerås genom byte av gammal 220 kV-ledning till ny högtemperaturlina (Valbo-Untra).
  • Passerar genom följande kommuner: Sollefteå, Östersund, Ragunda, Gävle och Tierp.