– Vi har erfarenheter från andra områden som nu blir en styrka inom vätgas. Det handlar främst om vår kompetens kring långa transiteringsledningar, sektorkopplingar och säkerhet gällande gassystemet, säger Henrik Lindholm, ansvarig för utvecklingsområdet vätgas på FVB.

Det finns mycket ambitiösa planer för utveckling av grön vätgas i Sverige och genom att gå från fossila bränslen till grön vätgas kan olika branscher minska sina koldioxidutsläpp rejält och därmed klara de tuffa klimatkrav och klimatmål som antagits inom Sverige och EU. Vätgasen kan också bidra till en ökad flexibilitet inom det svenska kraftsystemet, vilket blir allt viktigare.

Mycket av den planerade vätgasproduktionen i landet är tänkt att användas som råvara för elektrobränsle, grönt stål, elektrometanol och konstgödsel.

Industrin driver utvecklingen

– De som driver utvecklingen inom grön vätgas är framför allt industrier som i omställningen ser grön vätgas som råvara eller energibärare. Vi ser också att energibolag är intresserade eftersom de kan hjälpa kunderna att använda och lagra mer förnybar el, men de kan även ta hand om restvärmen från elektrolysörer och använda den i fjärrvärmesystemet, säger Henrik Lindholm.

FVB kan dra nytta från sina andra affärsområden när de nu vill jobba inom vätgas. Det handlar huvudsakligen om erfarenheterna från fjärrvärmesidan vad gäller långa transiteringsledningar och att ta vara på restvärme från industrier.

– FVB är ett av de främsta bolagen i landet vad gäller kompetens kring transiteringsledningar inom fjärrvärme. Det finns nu långtgående planer för transiteringsledningar för vätgas och vi har både kompetens och erfarenhet som kommer att vara viktiga för att kunna bygga dessa ledningar, säger Henrik Lindholm.

FVB arbetar ännu inte i specifika vätgasprojekt, men däremot ingår de i flera av de stora industriprojekten i norr där vätgas är en central drivkraft till projekten.

– Vårt engagemang i dessa projekt är sektorkopplingen med fjärrvärme, där vi jobbar med värmeåtervinningen från elektrolysörer. Att ta vara på restvärmen från vätgasproduktion kan bli en del i industriernas affär. Vi har systemkunnande och lång erfarenhet från energibolag som använder industriell spillvärme, vilket är en tillgång även i projekt där restvärmen kommer från vätgastillverkning, säger Henrik Lindholm.

Riskhantering

Det tredje affärsbenet där FVB kan få en betydelsefull roll rör riskhantering, klassningsplaner och säkerhet kopplat till gassystem och där företaget idag arbetar med dessa frågor inom energigaser som biogas, naturgas och gasol.

– Vätgas skiljer sig från dessa energigaser, så det är ju en hel del nytt att lära sig men vi har lång erfarenhet vad det innebär att jobba med energigaser vilket vi och våra kunder kommer att ha stor nytta av, säger Henrik Lindholm och fortsätter:

– Vätgas kommer att medföra en stor omställning i samhället inom många olika sektorer. Det börjar bli bråttom att ställa om för att klara klimatmålen och den gröna omställningen behöver en bra start med lyckade projekt. FVBs systemperspektiv och breda systemkunnande inom olika delar av de mer och mer sammankopplade energisystemen kommer att bidra till projekt och system med hög energieffektivitet och så bra nyttjande av resurser som möjligt