Systempriset ökade med 7 procent i jämförelse med föregående vecka.

Lägre spotpriser i elområde SE3 och SE4 trots ökade systempriser

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 38 procent, medan det minskade med 20 respektive 13 procent i elområde SE3 och SE4.

Priserna på EPAD:s ökade med 16,4 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 155,4 respektive 26,2 procent.

Även terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 0,3 respektive 14,1 procent och terminspriset på gas minskade med 3,7 procent.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen flera grader över det normala och nederbörden var en bit över medelvärdet för veckan.