Explosionsartad ökning av installerade solcellsanläggningar

Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020.

Vid slutet av 2021 fanns det därmed 92 360 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, och den totala installerade effekten uppgår nu till 1 593 MW (cirka 1,6 GW).

Solcellsanläggningarna producerar nästan lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen. Det kan även jämföras med nästan 4 procent av de svenska hushållens elanvändning under ett år.

– Två faktorer som bidrar till det stora intresset för att installera solceller är troligtvis att många vill bidra till klimatomställningen och att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, säger Johan Harrysson, handläggare för statistik på Energimyndigheten.

Årets statistik för nätanslutna solceller är mer komplett än tidigare år. Skälet är att det nu finns tillräckligt många olika solcellsanläggningar runt om i Sverige för att statistiken ska kunna redovisas utan att röja uppgifter om enskilda personer eller företag.

Installerad effekt (W) per effektklass vid slutet av 2021

Installerad effekt (MW) per kommun vid slutet av 2021

 

2021

2020

2019

Göteborg 58,4 39,8 22,6
Uppsala 41,7 25,5 18,9
Linköping 40,7 33,1 16,8
Stockholm 34,1 22,3 17
Jönköping 29,9 21,2 11,9
Malmö 29,2 18,6 12,6
Västerås 26,3 20,5 14,5
Strängnäs 20,7 18,7 4,2
Kungsbacka 24,0 17,6 11,5
Norrköping 25,3 17,5 12,6

Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt på 58,4 MW, vilket är nästan 3,7 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade flest solcellsanläggningar under 2021 med en total effekt om 18,6 MW. De tio kommuner med den största ökningen installerade tillsammans 330 MW.

Regioner med allra största installerad effekt per capita

Rättelse: På grund av ett tekniskt fel i vår statistikdatabas kom inte de län med högst installerad effekt per capita med i det förra pressmeddelandet.

Här listas de nio län med den högsta installerade effekten per capita.

Län

Installerad watt per capita

Halland 277
Kalmar 269
Södermanland 264,1
Gotland 251,6
Jönköping 241,2
Östergötland 227,4
Blekinge 203,1
Jämtland 202,6
Uppsala 200,3

Fakta om solcellsstatistik

Statistiken redovisar det sammanlagda antalet nätanslutna solcellsanläggningar och den totala installerade effekten för kommuner, län och riket, från 2016 till och med 2021.

Statistiken samlas in från samtliga elnätsföretag i Sverige och visar solcellsanläggningar kopplade till elnätet fördelat på anläggningsstorlek. Den redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen. Prickar i statistiktabellerna innebär att informationen är sekretessbelagd.

Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.