Systempriset ökade med 6 procent

Oskarshamn 3 och Ringhals 3 är på revision.

Systempriset ökade med 6 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna ökade i samtliga elområden, med 13 procent i SE1 och SE2, 22 procent i SE3 och 37 procent i SE4.

Terminspriserna på kol, olja och gas fortsätter sin generella uppgång med 6,6 procent, 2,6 procent respektive 4 procent.

Priset på EPAD:s den kommande månaden sjönk med 15,6 procent i SE1 och SE2, men låg i princip oförändrat i SE3 med en minskning på 0,4 procent medan det steg något i SE4 med 1,9 procent.

Föregående vecka bjöd på mycket regn medan denna vecka låg betydligt lägre än det normala. Temperaturen låg också något under genomsnittet för tidigare år.

På grund av kraftverkens revisioner var tillgängligheten i Sverige och Norden 50 respektive 54 procent.