Systempriset och spotpriserna i SE3 och SE4 fortsätter att stiga.

 

Systempriset har sedan föregående vecka ökat med 17 procent.

Spotpriset i SE1 och SE2 har minskat med 19 procent. I SE3 har spotpriset ökat med 37 procent och i SE4 med 39 procent.

Terminspriserna för kol och gas har minskat med 0,6 respektive 8,3 procent jämfört med föregående vecka. Samtidigt har terminspriset för olja ökat med 2,5 procent.

Medeltemperaturen och nederbörden har förhållit sig till normala nivåer under veckan.