Svenska kraftnät sänker transmissionsnättariffen under 2022

Svenska kraftnät sänker effektavgiften i transmissionsnätstariffen från och med den 1 augusti 2022. Bakgrunden är det stora inflödet av kapacitetsavgifter som Svenska kraftnät har erhållit under det senaste året.

Den 21 april godkände Energimarknadsinspektionen att Svenska kraftnät får använda kapacitetsavgifter för att sänka transmissionsnätstariffen. Svenska kraftnäts styrelse beslutade sedan den 25 maj om att sänka effektavgiften för 2022.

Alla berörda nätkunder har nu undertecknat ett ändringsavtal till Nyttjandeavtalet vilket betyder att tariffsänkningen kan träda i kraft. Tariffsänkningen innebär att avgiften för de årsvisa effektabonnemangen sätts till 0 kr under perioden 1 augusti – 31 december 2022 vilket motsvarar en kostnadssänkning på cirka 1,6 miljarder kronor för Svenska kraftnäts nätkunder.