Foto: Christian Andersson, Apelöga

Malmö vill göra en storsatsning på solceller och batterier för förnybar elproduktion och lagring. Det handlar om totalt 34 000 kvm solceller som mellan 2024 och 2026 kommer att monteras på totalt 25 kommunägda tak. Det kommer tillföra hela 6 000 MWh/år till Malmös elproduktion, vilket innebär att stadens förnybara elproduktion kommer passera 15 procent av kommunens egen elanvändning.

Satsningen är en viktig del i Malmös ambitiösa Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, som anger att Malmö ska försörjas av 100 procent förnybar och återvunnen energi. Av de 232 miljoner kronorna som investeras går 109 miljoner till solceller, 120 miljoner till batterier för optimerad elanvändning och 3 miljoner till smart styrning. Målsättningen är att installera battierianläggningar i alla fastigheter där solceller installeras.

Servicenämnden, som under tisdagens sammanträde beslutade att ansöka om investering hos kommunfullmäktige, har som mål att kontinuerligt inkomma med fler ansökningar om förnybar elproduktion tills stadens högt satta klimat- och miljömål uppfylls. Parallellt med investeringarna kommer energieffektiviseringar i stadens fastigheter att ske för att minska användningen av el.

– Under vintern har vi alla känt av elkrisens effekter. Samhället behöver kraftigt öka elproduktionen i södra Sverige. I Malmö har vi idag en miljon kvadratmeter kommunägd takyta, men bara 8 000 kvm solceller. Här finns en möjlighet till att skapa en tryggare elförsörjning för staden, och samtidigt ta ett stort kliv mot att Malmö framöver försörjs av 100 procent förnybar energi, säger Frida Trollmyr (S), ordförande i servicenämnden.

– I Malmö har vi en enorm potential att producera förnybar energi på våra gemensamma tak. Jag är stolt över att Malmö stad vill göra den här satsningen på solenergi som bidrar till att vi ställer om till ett hållbart, tryggt och klimatneutralt energisystem, säger Anna Ljunggren (MP), vice ordförande i servicenämnden.

– Vi har länge varit drivande i arbetet att täcka stadens verksamhetstak med solceller och det är mycket glädjande att dagens beslut tar det ett steg närmre verklighet. Den rådande kapacitetsbristen kräver handling och nu möjliggör vi en stärkt elproduktion till vår stad, säger Natasa Radojkovic (L), ledamot i servicenämnden.