Alight och dagligvarukoncernen Axfood har tecknat ett energiköpsavtal (PPA) för att bygga Sveriges största solcellspark. Solcellsparken kommer att bli tre gånger så stor som den nuvarande största solcellsparken i Sverige. Storlek gör det möjligt att för första gången använda projektfinansiering utan regressrätt, vilket signalerar en förändring i genomförbarheten av storskalig solenergi i Sverige.

Alight kommer att bygga, äga och driva den 64 MW stora solcellsparken i Hallstavik utanför Norrtälje, och Axfood kommer att köpa den gröna energin från anläggningen till ett lågt, fast pris under en 12-årsperiod. Avtalet kommer att bättre skydda Axfood mot marknadsvolatilitet, och tack vare deras åtagande att köpa energi från solparken kan Alight investera i projektet och tillföra ny förnybar kraftkapacitet till det svenska elnätet.

Solcellsparken, som kommer att vara cirka 71 hektar (vilket motsvarar ungefär 101 fotbollsplaner), kommer att leverera en förväntad årlig produktion på cirka 63 GWh vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 12 600 villor. Det gör solparken ungefär tre gånger större än andra solcellsparker i Sverige vid det beräknade datumet för driftsättning. Byggnationen påbörjas denna vecka och solcellsparken kommer att vara i drift under Q2 2024.

Axfood och Alight undersökte ursprungligen möjligheten att bygga en solpark i Skåne, men har istället gemensamt valt området i Hallstavik på grund av markens låga naturvärden. Projektet kommer också att främja den biologiska mångfalden genom att man bland annat installerar holkar för mögel, fladdermusholkar och sandbäddar för bin.

Parken blir Sveriges första solenergitillgång som finansieras med en särskild skuldfacilitet utan regressrätt — en typ av finansiering som används i stor utsträckning för att finansiera vindkraftstillgångar i Norden och solenergitillgångar i andra delar av Europa. Som första aktör i Sverige har Alight upplevt en stark efterfrågan bland långivare att finansiera företagets snabbt växande orderingång av PPA-backade solenergitillgångar. Solcellsparker i Sverige har historiskt sett finansierats med eget kapital, men övergången till skuldfinansiering visar att Sverige är redo för nästa fas av stora solcellsutbyggnader. För Hallstaviksprojektet kommer SEB att tillhandahålla skuldfinansieringen. Alight biträddes av den finasiella rådgivaren Newsec Infra, , och den juridiska rådgivaren MSA.

– Att bekämpa klimatförändringarna är verkligen en utmaning där alla måste hjälpas åt och det är spännande att se ett av Sveriges mest respekterade företag, Axfood, ta ledningen iutbyggnaden av mer förnybar energi. Vi är stolta över att det här kommer att vara Sveriges största solpark och det faktum att det är första gången som projektfinansiering utan regress kommer att användas för att bygga en solpark i Sverige. Det är en stor milstolpe som innebär ett lovande skifte för genomförbarheten av kommande projekt för förnybar energi, säger Harald Överholm, VD på Alight.

– Samtidigt som vi har siktet inställt på att fortsätta minska vår miljöpåverkan, vill vi också bidra till att öka mängden förnybar el på marknaden. Genom att samarbeta med Alight är vi stolta över att kunna driva utvecklingen av Sveriges största solcellspark för att tillföra mer grön energi till landet, säger Klas Balkow, VD och koncernchef på Axfood.