Analytikern Maynie Yun Ling Yang från BloombergNEF noterar att det under 2022 fanns en märkbar ökning av bussbeställningar från olika regioner. Tidigare hade trenden med elbussar främst förknippats med Kina. Men nu har momentumet spridits globalt. År 2021 konstaterade konsultföretaget att 98% av de sålda elbussarna år 2020 fanns i Kina, men fram till 2025 förväntades försäljningen av elbussar utanför Kina öka till 14 000, jämfört med 5 000 år 2020.

Städer runt om i världen tar tillfället i akt att revolutionera sina kollektivtransportsystem. New York City har som mål att övergå till att ha en hel elbilspark på 5 800 bussar år 2040, betonar BloombergNEF. I USA ansluter sig även skoldistrikt till elektrifieringstrenden, där ungefär 1 000 elbussar redan var i drift vid slutet av förra året och ytterligare 4 000 är på beställning.

Tillväxten av elbussar utgör ett avgörande steg mot en hållbar och renare framtid. Eftersom bussar är en grundläggande transportmetod i många städer, har deras elektrifiering en djupgående effekt på att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra luftkvaliteten och öka den övergripande stadslevnadsstandarden. Det är också uppmuntrande att se att elbilrevolutionen sträcker sig bortom personbilar och visar att elektrifiering är genomförbart inom olika transportsätt.

Även om övergången till elbussar vinner fart över hela världen, finns det fortfarande utmaningar att övervinna. Att utöka laddningsinfrastrukturen, optimera batteritekniken och hantera begränsningar i räckvidden är nyckelområden som kräver ytterligare uppmärksamhet. Regeringar, kollektivtrafikmyndigheter och privata företag måste samarbeta för att snabba upp implementeringen av laddningsstationer och erbjuda incitament för bussoperatörer att fullständigt omfamna elektrifiering.