Småhus – en förbisedd möjlighet för energibesparing

Våra byggnader står för en stor andel av den energi som vi använder. Vi är på god väg i energieffektiviseringsarbetet med våra professionellt förvaltade fastigheter, men vi har nästan inte kommit någonstans med att energieffektivisera våra småhus och villor.
Idag har vi ett stort fokus på lösningar och teknik för nybyggnation där lagkraven på energieffektivitet redan är höga.

Om vi på allvar ska minska koldioxidavtrycket från våra småhus och villor måste vi skifta fokus och börja arbeta med att renoveringsfrågor. Det finns 2 miljoner småhus och över 80 % av dem är äldre än 35 år. Dessutom står våra småhus för cirka 40 % av den el vi förbrukar och vi bör även effektivisera för att minska belastningen på elnätet.

Varför händer det så lite inom energieffektiviseringsområdet för småhus?
Entreprenörer föredrar nyproduktion av småhus framför mindre lönsamma renoveringsuppdrag, speciellt eftersom det är högt tryck i byggbranschen. En annan utmaning är att det saknas aktörer som erbjuder renoveringslösningar med energieffektiviseringsfokus. Därför finns det egentligen ingen som har några incitament att sälja in energieffektivisering till privatkunder.

Det största problemet är dock att kunderna idag inte i någon större utsträckning efterfrågar energieffektiva lösningar. Dagens småhusägare renoverar badrum, kök och genomför andra mer kosmetiska åtgärder på sina hus. Om man går ut i ett byggvaruhus, vilket jag ibland roar mig med, möts man sällan eller nästa aldrig av säljargumentet att man borde energieffektivisera sitt hus. Efterfrågan finns inte där. En bidragande faktor till det svala intresset för energieffektivisering är också våra relativt låga energipriser. Ett högre pris hade drivit såväl efterfrågan som utbud.

”Vi behöver förgrundsgestalter liknande Gert Wingårdh på området”

Det är många faktorer som påverkar, men sammanfattningsvis ser småhusägare helt enkelt inte tillräckligt många bra skäl för att energieffektivisera sin fastighet.

Hur ser lösningen ut?
En stor andel av våra småhus har alltså omfattande renoveringsbehov, vilket ger oss unika möjligheter att genomföra energieffektivitetsåtgärder som en del av en annan renovering.
Men, vi är just nu i en klassisk hönan eller ägget-situation, där vi måste stimulera såväl utbud som efterfrågan.

Entreprenörerna behöver få upp ögonen för att det finns en gryende marknad här och för att kunna vara en del av den behövs mer kunskap.

För att nå ut till kunderna måste vi försöka hitta nya vägar. Vi måste öka hypen runt energieffektivisering och få de småhusägare som förstår Gretas budskap att se att dom också kan vara med att bidra till en hållbar utveckling genom att energirenovera sitt hus. Jag förmodar att jag inte är ensam om att då och då fastna framför diverse husbyggar-program på tv. Men pratar de någon gång om energi-frågor? Nästan aldrig. Tänk ett program där man i varje avsnitt energirenoverade ett antal villor och redovisade de ekonomiska resultaten, eller en dokusåpa med olika team som tävlar mot varandra i att effektivisera ett antal hus. Vi behöver förgrundsgestalter liknande Gert Wingårdh på området.

För att kick-starta marknaden behövs subventioner till energieffektiviseringstjänster. De nuvarande subventionerna för solceller och batterilagring borde kompletteras så att även energieffektiviseringstjänster i småhus täcks in. Det gamla ROT-avdraget, som stimulerar en redan överhettade byggmarknad, borde av klimatskäl ersättas med ett energieffektiverings-ROT-avdrag. Ett sådant avdrag måste omfatta mer djupgående, omfattande och långsiktiga renoveringar, annars finns det risk att vi som idag landar i mindre energieffektiva åtgärder. Även tjänster som avser konsultation och rådgivning bör omfattas och då ge större bidrag.

Kommunernas energi- och klimatrådgivare, som idag gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa småhusägare med tips och råd kring energieffektivisering, bör bli ett utökat uppdrag för kommunerna och rådgivarna bör få utökade resurser för att kunna nå fler husägare.

Avslutningsvis vill jag rekommendera den som vill fördjupa sig i ämnet att läsa uppsatsen ”Strategies for deep renovation market of detached houses” av Brijesh Mainali, Krushna Mahapatra, Georgios Pardalis (Department of Built Environment and Energy Technology, Linnaeus University, Växjö, Sweden)

Rapporten kan ni läsa här. 

Johan Milton, projektledare och gruppchef på Energikontor Sydost